Thursday, March 18, 2010

Koleksi Soalan Sejarah STPM (Bahagian B)

Tema 1:

2007 - Bandingkan institusi pemerintahan kemaharajaan di China dengan Jepun pada abad ke-19.

2006 - Bandingkan susunlapis masyarakat Vietnam dengan Jepun pada abad ke - 19.

2005 - "Masyarakat di Asia Tenggara pada awal abad ke 19 berpegang teguh kepada kepercayaan agama". Bincangkan.

2004 - Jelaskan faktor-faktor yang membantu perkembangan pesat ekonomi komersil di Jepun pada abad ke-19.

2003 - Huraikan sistem ekonomi tradisional di Thailand dan Filipina sebelum kedatangan barat

2003 - Huraikan adat yang diamalkan oleh masyarakat China dan Jepun sebelum kedatangan barat .

2002 - Huraikan ekonomi komersil di Indonesia dan Thailand selepas kedatangan barat pada abad ke-19.

2002 - Huraikan struktur masyarakat feudal yang terdapat di negara China dan Jepun sebelum pembukaan kedua-dua negara ini kepada kuasa asing.

2002 - Terangkan sistem pemerintahan beraja di Thailand dan Myanmar sebelum kedatangan barat.

2001 - Bincangkan dasar pintu tertutup yang diamalkan oleh Thailand dan Vietnam pada abad ke-19.

2001 - Huraikan peranan golongan pembesar dalam sistem sosial zaman Tokugawa dan zaman Manchu pada abad ke-19.