Tuesday, September 27, 2011

Latihan Sejarah

1.Jelaskan peranan penghulu dalam masyarakat Melayu dan kesan campurtangan British terhadap institusi ini.

Pendahuluan (2/3m)

Kampung merupakan unit politik terkecil, ditadbir oleh penghulu/penggawa kecuali di Negeri Sembilan. Dalam masyarakat Melayu tradisional, penghulu memainkan peranan sebagai orang perantara antara pembesar daerah dengan penduduk di kawasannya.

Penghulu dilantik oleh raja dan mempunyai kuasa mutlak di peringkat kampung . Jawatan penghulu dipilih berdasarkan keturunan pegawai istana. Sebelum kedatangan British penghulu tidak diberi gaji/elaun tetapi pendapatannya bergantung kepada hasil cukai. Selepas kedatangan British peranan penghulu tertakluk kepada peraturan yang ditetapkan oleh residen British.

Isi-isi
i. Peranan penghulu dalam masyarakat Melayu sebelum campurtangan British (10m)

a) Tugas-tugas penghulu
- Menjaga keamanan kampung dengan menyelesaikan segala masalah secara perbincangan
- Menangkap penjenayah, membekalkan tenaga tentera semasa peperangan
- Menyediakan tenaga buruh di bawah sistem kerah, memungut cukai
- Memastikan penduduk taat setia kepada sultan, melaksanakan tugas yang dikehendaki oleh pembesar daerah

b) Penghulu berkuasa penuh kepada anak buahnya. Kadangkala sebahagian daripada penduduk kampung terdiri daripada saudara maranya. Penghulu merupakan ahli keluarga tertua dalam kampung itu.
c) Penghulu merupakan orang perantaraan antara pembesar daerah dengan penduduk di kawasannya.
d) Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun penghulu perlu menghadap raja (menjunjung duli) jika tidak jawatannya sebagai penghulu boleh dilucutkan.

ii. Kesan campurtangan British terhadap kedudukan dan kuasa penghulu (10m)

a) Tugas-tugas penghulu
- Melaksanakan segala undang-undang kerajaan di kawasan jagaannya
- Mengutip cukai bagi pihak kerajaan dengan kebenaran menyimpan 10% cukai untuk kegunaan sendiri.
- Menjaga keamanan dan menyelesaikan pertikaian antara anak buahnya.
- Memberikan tanah kepada pemohon.
- Menghakimi kes-kes jenayah yang kurang penting dan menjatuhkan hukuman

b) Selepas campurtangan British, pencalonan, pelantikan, pemecatan, penetapan kuasa, tugas dan tanggung jawab penghulu dilakukan oleh residen dalam Majlis Mesyuarat Negeri dan bukan oleh pembesar daerah.

c) Penghulu menerima gaji, diberi pencen dan berpendidikan.

d) Tugas-tugas penghulu diperluaskan lagi selepas tahun 1897, iaitu mengikut undang-undang Tanah 1903, penghulu dirujuk sebagai saksi yang rasmi kepada semua tandatangan.

e) Penghulu juga menjalankan tugas tidak rasmi seperti mengurus dan melayan pegawai yang datang dari luar.

f) Mahkamah Penghulu dibentuk bagi tujuan membicarakan kes-kes kecil yang dilakukan oleh rakyat di kawasannya.


Kesimpulan (2/3m)

Kedudukan institusi penghulu telah mengalami perubahan yang jelas selepas campurtangan British. Sumber kuasa penghulu datangnya dari tangan pegawai-pegawai British dan penghulu adalah kaki tangan kerajaan yang begaji tetap dan tertakluk di bawah undang-undang negeri.

2. Huraikan kesan sosio-ekonomi di Tanah Melayu akibat perkembangan perusahaan bijih timah dan getah pada awal abad ke- 20.

Pengenalan (2/3m)
1. Perkembangan perusahan bijih timah diikuti dengan perusahaan getah berikutan campur tangan British di Negeri- Negeri Melayu pada tahun 1874. Kedua-dua kegiatan ini menjadi nadi dan sumber pendapatan utama Tanah Melayu sehingga abad ke 20.

Isi-isi (20m)
a. Kesan sosial
1. Kemasukan kaum Cina dan India beramai-ramai ke Tanah Melayu sejak pertengahan dan penghujung abad ke 19 telah membentuk masyarakat majmuk .
2. Bilangan penduduk Tanah Melayu berkembang dengan pesat dengan kehadiran kaum Cina dan India di samping orang Melayu yang sedia ada.
3. Wujudnya pola penempatan yang ketara di mana orang Melayu tinggal di kawasan kampung dan pinggir bandar, orang Cina di kawasan bandar dan perlombongan serta orang India di kawasan ladang.
4. Pada dasarnya hubungan ketiga-tiga kaum ini tidak erat dan terpisah bersesuaian dengan matlamat dasar “pecah dan perintah”yang diamalkan oleh kerajaan British.
5. Imigrasi kaum Cina dan India juga telah membentuk sistem pendidikan vernakular iaitu sistem pendidikan mengikut kaum .

b. Kesan ekonomi
1. Kemajuan pesat perusahaan bijih timah dan getah secara langsung meningkatkan pendapatan dan kemajuan ekonomi Tanah Melayu
2. Perusahaan bijih timah dan getah telah mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk Tanah Melayu dalam bidang pengurusan, perkeranian, pengangkutan, perkilangan dan sebagai buruh kasar di lombong dan ladang.
3 Penghijrahan kaum Cina dan India telah mewujudkan pemisahan ekonomi mengikut kaum iaitu orang Melayu dalam pertanian sara diri, orang Cina dalam perlombongan dan perniagaan dan orang India dalam sektor perladangan .
4. Kemajuan ekonomi komersial ini walau bagaimanapun tidak menguntungkan orang Melayu malahan orang Melayu semakin ketinggalan dari segi ekonomi.
5. Syarikat Eropah dan syarikat Cina telah mendominasi kedua-dua perusahaan ini.
6. Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah telah membentuk beberapa bandar baru seperti Taiping, Kuala Lumpur dan Seremban.
7. Kerajaan British telah membina dan membangunkan sistem perhubungan moden iaitu jalan kereta api dan jalan raya bagi kemudahan pengangkutan dan pemasaran bahan tersebut dari kawasan pengeluaran ke pekan serta kawasan pelabuhan.
8. Kemajuan pelabuhan Port Weld, Kelang, Pulau Pinang dan Singapura dikaitkan dengan perkembangan perusahaan bijih timah dan getah.
9. Perkembangan perusahaan bijih dan getah juga telah memperkenalkan beberapa teknologi baru seperti kapal korek yang berkeupayaan tinggi mengeluarkan bijih.

Kesimpulan (2/3m)
1. Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah adalah asas pembentukan ekonomi berbentuk komersial di Tanah Melayu pada abad ke 19 dan 20.
2. Perkembangan kedua-dua perusahan ini bukan saja membantu perkembangan ekonomi bahkan membantu meningkatkan taraf hidup penduduk Tanah Melayu.3. Bincangkan perkembangan pengagihan kuasa pusat (desentralisasi) di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu sehingga perang dunia kedua.

Pendahuluan [2/3m]

1. Pembentukan Persekutuan 1896 telah mewujudkan satu sistem pemusatan kuasa yang keterlaluan di tangan Residen Jeneral di Kuala Lumpur. Semua hal-ehwal pentadbiran ditadbirkan dibawah Jabatan Persekutuan di Kuala Lumpur.

2. Dasar desentralisasi disifatkan sebagai satu usaha untuk mengurangkan kuasa kerajaan pusat dengan cara mengembalikan sebahagian daripada kuasa itu kepada kerajaan Negeri.

Sebab-sebab pengagihan Kuasa Pusat [12m]

1. Rasa tidak puas hati sultan-sultan - Sultan-sultan telah kehilangan kuasa-kuasa politik, kedudukan mereka seperti patung sahaja. Di samping itu juga Majlis Mesyuarat Negeri juga tidak mempunyai kuasa ke atas perbelanjaan awam, melantik, menukarkan atau memecat pegawai dan menetapkan gaji tanpa persetujuan daripada Residen Jeneral atau Gabenor.

2. Penyatuan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dengan Negeri-negeri Melayu Bersekutu.- Hasrat British untuk menggabungkan Negeri-negeri Melayu Bersekutu dengan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu di bawah satu unit pentadbiran. Raja-raja di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu (Kedah, Kelantan,Terengganu dan Johor enggan menyertai persekutuan tersebut kerana Raja-raja bimbang dengan penyertaan mereka dalam persekutuan akan menyebabkan mereka akan kehilangan kuasa politik seperti apa yang terjadi kepada Raja-raja Negeri Melayu Bersekutu. British berharap dengan dasar desentralisasi akan dapat menarik Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu untuk menyertai persekutuan.

3. Kemelesetan ekonomi dunia tahun 1920-an - Bertujuan untuk memulihkan keadaan kewangan yang merosot di Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Keadaan ini bertambah meruncing apabila harga getah dan bijih timah jatuh sehingga membawa kepada berlakunya krisis kewangan pada tahun-tahun 1921-1923.
Disamping itu kerajaan British juga terlalu boros membelanjakan wang dengan membayar gaji yang tinggi kepada para pegawai . Dengan pengagihan kuasa kepada negeri-negeri masing-masing maka perbelanjaan kerajaan pusat akan berkurangan kerana pentadbir-pentadbir yang berkhidmat dalam sesebuah negeri itu akan dibiayai oleh kerajaan negeri sendiri.

4. Perebutan kuasa antara Residen Jeneral dengan Pesuruhjaya Tinggi. – Sir Lawrence Guillemard (Persurujaya Tinggi) dengan Sir George Maxwell (Rasiden Jeneral) telah membantu pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Pengagihan kuasa kerajaan Persekutuan kepada kerajaan-kerajaan negeri kuasa Residen Jeneral akan dapat dikurangkan.

5. Sokongan orang Melayu untuk memperimbangi sikap anti-Inggeris. - Bertujuan untuk menyekat kegiatan politik yang bersikap anti-Eropah di kalangan orang-orang Cina yang begitu meluas. Pelaksanaan desentralisasi akan dapat mengimbangkan kedudukan orang-orang Cina dengan orang-orang Melayu.

Langkah-langkah Pelaksanaan Dasar Desentralisasi [8m]

1. Jawatankuasa Pengagihan Kuasa Pusat di bawah Sir George Maxwell 1923 Untuk mengkaji perkara-perkara yang berkaitan dengan pengagihan kuasa pusat.

2. Antara cadangannya: Kuasa Residen ditambah supaya seimbang dengan kuasa Residen Jeneral dan kuasa pengawalan beberapa jabatan dipindahkan kepada kawalan kerajaan negeri. Walau bagaimanapun cadangan ini masih mempunyai beberapa kelemahan.

3. Sir Lawrence Gulliemard telah mengemukakan beberapa cadangan baru mengenai pengagihan kuasa pusat pada tahun 1925.

4. Cadangan-cadangan Cecil Clementi untuk mempercepatkan proses desentralisasi.


Kesimpulan [2/3m]

Walaupun berbagai usaha telah di lakukan oleh kerajaan British untuk melaksanakan dasar desentralisasi namun akhirnya ia tidak berjaya dilaksanakan ekoran kurangnya sokongan daripada Raja-raja Melayu dan masyarakat tempatan.


4. Bincangkan kesan politik, ekonomi dan sosial akibat daripada pendudukan Jepun di Tanah Melayu .


Pendahuluan [2/3m]

1. Tanah Melayu mula diperintah oleh Jepun mulai Februari 1942 hingga 12 September 1945.
2. Pendudukan Jepun selama 3 1/2 tahun telah meninggalkan kesan amat mendalam kepada masyarakat di Tanah Melayu dari segi politik, ekonomi dan sosial.

A. Kesan politik [8m]

- Menyemarakkan semangat nasionalisme , Kemenangan Jepun yang begitu mudah telah menjatuhkan imej British di kalangan orang Melayu yang anti British.
- Pengalaman mentadbir semasa zaman pendudukan Jepun memberi peluang kepada orang Melayu untuk menjalankan urusan pentadbiran yang tidak pernah diperolehi semasa pemerintahan British. Orang Melayu menyangka Jepun akan memerintah Tanah Melayu lebih daripada British tetapi tanggapan mereka salah.
- Kehidupan semakin sulit – timbul kesedaran nasib bangsa dan negara tetap sama selagi dijajah. Membangkitkan kesedaran politik apabila Jepun membenarkan dan bekerjasama dengan pemimpin Melayu menubuhkan parti politik untuk orang Melayu (KMM, PETA, KRIS)

B. Kesan Ekonomi [6m]

• Sumber ekonomi utama –pengeluaran bijih timah dan getah terhenti sama sekali. Dasar Bumi Hangus British menyebabkan Jepun yang mengambil alih lombong bijih timah tidak dapat beroperasi.
• Rakyat mengalami kebuluran kerana kekurangan makanan. Bekalan beras terpaksa diimport dari Thailand dan Burma. Jepun melancarkan kempen pertanian – rakyat dipaksa menanam tanaman makanan seperti ubi kayu, keledek dan keladi.
• Kadar inflasi meningkat akibat kekurangan barang keperluan dan pengedaran wang kertas Jepun. Perusahaan tempatan yang ditubuhkan untuk menghasilkan barang keperluan tidak dapat diimport. Perusahaan yang besar dan penting diambil alih oleh syarikat Jepun. Orang ramai diwajibkan mendapatkan kupon dari Pejabat Kawalan Makanan.
• Petani dan nelayan dipaksa menjual hasil pertanian dan ikan kepada pembeli yang dilantik oleh Jepun.


C. Kesan sosial [6m]

• Perpindahan orang Cina ke kawasan pinggir hutan untuk mengelak kekejaman tentera Jepun. Permusuhan semakin menebal antara orang Melayu dengan orang Cina – cetus pergaduhan kaum.
• Orang Cina yang anti-Jepun menubuhkan MPAJA – bekerjasama dengan Force136 yang memberi bekalan senjata dan latihan ketenteraan.
• Tahap kesihatan rakyat merosot – terdedah kepada wabak penyakit. Banyak nyawa terkorban akibat penyakit malaria,beri-beri, taun dan kudis .
• Pembinaan jalan keretapi maut mengorbankan banyak nyawa.
• Dasar Niponisasi Jepun memaksa rakyat Tanah Melayu menerima nilai-nilai bahasa dan kebudayaan Jepun – mengancam adat istiadat dan kebudayaan orang Melayu.


Kesimpulan [2/3m]

Pendudukan Jepun yang singkat telah mengubah keadaan sosial , politik dan ekonomi Tanah Melayu. Memainkan peranan penting dalam menyemarakkan semangat nasionalisme Melayu. Pengalaman mentadbir di bawah Jepun menyedarkan mereka supaya menjaga kepentingan tanah air seterusnya membawa kepada kesedaran untuk menuntut kemerdekaan
5. Bincangkan ciri-ciri dan reaksi penduduk terhadap Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948.

Pengenalan [2/3m]

Tentangan hebat yang diterima daripada pelbagai pihak khususnya orang Melayu terhadap penubuhan Malayan Union telah mendorong kerajaan British menubuhkan Jawatankuasa Kerja pada 25 Julai 1946 bagi menggubal perlembagaan baru menggantikan Malayan Union. Pada 21 Januari 1948, dengan persetujuan Raja-raja Melayu, Kerajaan British telah bersetuju untuk mengisytiharkan Persekutuan Tanah Melayu secara rasmi pada 1 Februari 1948.

A Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu [12m]

1 Persekutuan Tanah Melayu meliputi sembilan buah negeri Melayu termasuk Pulau Pinang dan Melaka.
2 Singapura kekal sebagai Tanah Jajahan Mahkota Inggeris.
3 Kerajaan Persekutuan diketuai Pesuruhjaya Tinggi yang dilantik oleh baginda Queen dan dibantu oleh sebuah Majlis Perundangan Persekutuan.
4. Kuasa Sultan dipulihkan dan berkuasa menasihati Pesuruhjaya Tinggi dalam hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu.Majlis Raja-Raja Melayu ditubuhkan. Sultan mengetuai kerajaan negeri masing-masing. Sultan dibantu oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Perundangan Negeri.
5. Pengagihan kuasa antara negeri dan pusat(senarai negeri dan persekutuan). Kerajaan Pusat menguasai bidang pertahanan dan kewangan. Kerajaan Negeri berkuasa menguruskan hal-hal kerajaan tempatan seperti kesihatan dan pendidikan.
6. Syarat-syarat pemberian kerakyatan diperketatkan kepada orang asing. Kedudukan istimewa orang Melayu terus terpelihara dan orang bukan Melayu yang menjadi warganegara juga akan mendapat hak-hak sewajarnya sebagai rakyat Persekutuan Tanah Melayu.
7. Konsep Raja Berperlembagaan diwujudkan.


B Reaksi Penduduk Tanah Melayu terhadap Persekutuan Tanah Melayu [8m]

1. UMNO – menyokong dan menerima syarat yang terdapat dalam Persekutuan Tanah Melayu.
2. Kaum bukan Melayu dipimpin oleh Datuk Tan Cheng Lock telah menubuhkan Majlis Tindakan Bersama Tanah Melayu (AMCJA) – menentang penubuhan PTM.
3. AMCJA adalah gabungan Kesatuan Demokratik Melayu, Kongres India Malaya (MIC),Malayan People’s Anti-Japanese Ex-Service Comrades Association dan Pan-Malayan Federation Of Trade Unions. Antara tuntutan AMCJA adalah:-

- Menyatukan seluruh Tanah Melayu dan Singapura.
- Menubuhkan Majlis Perundangan Pusat dan ahlinya dipilih oleh rakyat.
- Menuntut hak politik yang sama rata bagi semua orang.
- Sultan kekal sebagai pemerintah berdaulat dan berperlembagaan dan bersedia menerima nasihat rakyat melalui badan-badan demokrasi.
- Agama Islam dan adat istiadat Melayu haruslah dikuasai oleh orang Melayu.
- Kemajuan orang Melayu-orang Melayu haruslah diutamakan.

4. PUTERA merupakan golongan Melayu berhaluan kiri yang tidak sependapat dengan perjuangan UMNO. PUTERA adalah gabungan Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM), Angkatan Pemuda Insaf (API), Angkatan Wanita Sedar (AWAS) dan Gerakan Rakyat Malaya (GERAM).Antara tuntutan PUTERA adalah :-- Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi di Tanah Melayu.
- Hal ehwal luar negeri dan soal pertahanan negara merupakan tanggungjawab bersama antara kerajaan Tanah Melayu dengan kerajaan British.
- Istilah ’Melayu’ diguna pakai sebagai nama kerakyatan dan warganegara Tanah Melayu.
- Bendera kebangsaan negara hendaklah mengandungi warna-warna kebangsaan Melayu.

5. Gabungan PUTERA dan AMCJA (1947)

Meluluskan perlembagaan baru iaitu Perlembagaan Rakyat yang mengesyorkan 10 prinsip perjuangan tetapi ditolak oleh kerajaan British. Kesannya mereka mengadakan hartal di seluruh Tanah Melayu pada 20 Oktober 1947.

Kesimpulan [2/3m]

Perjuangan UMNO yang lebih pro-British lebih menampakkan hasil. Pada 21 Januari 1948, Kerajaan British telah menerima Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Persetujuan turut diterima daripada Raja-raja Melayu. Oleh itu, Persekutuan Tanah Melayu telah diisytiharkan dengan rasminya pada 1 Februari 1948.

6. Huraikan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Tanah Melayu sehingga tahun 1963.

Pendahuluan (2/3m)

Pemerintahan di Malaysia adalah berteraskan prinsip demokrasi berparlimen, pemerintahan kerajaan Malaysia adalah ditentukan oleh rakyat melalui pilihanraya selaras dengan konsep demokrasi yang bermakna kebebasan bersuara atau suara rakyat

Isi (20m)

1. Perkembangan pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia
Amalan demokrasi telah lama wujud dalam masyarakat Melayu tradisional. Prinsip demokrasi dapat dilihat dalam Adat Perpatih yang mengamalkan prinsip muafakat keluarga,masyarakat, daerah dan juga negeri. Sistem demokrasi berparlimen juga diamalkan dalam pemerintahan raja berkuasa mutlak. Semasa penjajahan British pula, Dewan Undangan Negeri yang ditubuhkan adalah adalah berkonsepkan perwakilan rakyat.

Pembentukan parlimen bermula di Malaysia dengan penubuhan Majlis Mesyuarat Negeri di Perak pada tahun 1877. Sistem demokrasi berparlimen di Malaysia hari ini adalah berdasarkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Pada 16 September 1963, Kerajaan Persekutuan Malaysia ditubuhkan dan mengandungi Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah.

2. Ciri-ciri kerajaan demokrasi berparlimen
a) Raja Berperlembagaan
Ketua Negara Malaysia ialah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Di Pertuan Agung. Baginda ialah raja berperlembagaan yang tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. Baginda merupakan lambang perpaduan, keutuhan negara dan tumpuan taat setia rakyat.

b) Ketua Negeri
Setiap negeri mempunyai ketua dengan gelaran pelbagai, ketua negeri Perlis digelar Raja, Ketua negeri Kedah,Perak,Selangor,Kelantan,Terengganu dan Johor digelar sultan, Ketua Negeri Sembilan digelar, Yang Dipertuan, Ketua Negeri Pulau Pinang,Melaka, Sabah dan Sarawak digelar Yang Dipertua Negeri

(c) Perlembagaan
Perlembagaan Persekutuan Malaysia berasaskan Perlembagaan Tanah Melayu 1957, perlembagaan ialah rang undang-undang dasar tertinggi yang menentukan corak pemerintahan sesebuah negara. Tujuan perlembagaan untuk menentukan corak pemerintahan, pembahagian kuasa,menstabilkan undang-undang, memelihara kepentingan rakyat dan menentukan tanggungjawab rakyat terhadap Negara. Setiap negeri mempunyai Perlembagaan Negeri.

(d) Parlimen
Kuasa tertinggi dan lambang demokrasi Negara, Badan Perundangan yang menggubal rang undang-undang Persekutuan Malaysia terdiri daripada Yang Di Pertuan Agung, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Parlimen berfungsi membuat undang-undang pertahanan,hal-ehwal luar negeri,keselamatan Negara, pendidikan, kesihatan dan kewangan

Kesimpulan (2/3m)

Sistem pemerintahan demokrasi berparlimen yang diamalkan di negara kita menunjukkan corak kerajaan yang dipilih mengikut kehendak rakyat. Demokrasi berparlimen dapat menjamin hak dan kepentingan rakyat.


7. Huraikan sistem feudal masyarakat China dan Jepun sebelum kedatangan kuasa Barat.

Pengenalan (2/3m)

1. Masyarakat China dan Jepun bersifat feudal, iaitu satu bentuk kerajaan yang dijalankan oleh individu-individu tertentu bukan oleh kerajaan pusat. Strukturnya berbentuk piramid yang terdiri daripada golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Dalam zaman Dinasti Ching (1644-1911) masyarakat China terdiri daripada lima kelas selepas maharaja dan pembesar iaitu sarjana, petani, tukang mahir, saudagar dan rakyat biasa.
2. Masyarakat zaman Shogun Tokuguwa terdiri daripada daimyo, samurai, petani dan saudagar.

China (10m)

1. Maharaja menduduki tunggak kerajaan. Maharaja mempunyai kuasa mutlak ke atas pemerintahan, negara, rakyat dan tanah. Maharaja dianggap sebagai ‘Anak Syurga’ yang mendapat mandat dari Tuhan untuk memerintah. Maharaja dipertanggungjawabkan sebarang malapetaka seperti banjir, kemarau, gempa bumi, kebuluran dan penyakit yang menimpa rakyat. Kegagalan maharaja untuk melindungi rakyat bermakna maharaja telah hilang mandat memerintah dari Tuhan. Maharaja tersebut akan diguling melalui pemberontakan dan diganti dengan pemerintah yang baru.
2. Golongan pemerintah di bawah maharaja ialah bangsawan atau pembesar. Mereka ditauliahkan kuasa pemerintahan wilayah oleh maharaja. Maharaja juga menganugerahkan tanah kepada bangsawan dan pembesar.
3. Penduduk negara China dianggarkan melebihi 362,000,000 orang pada abad ke-19, terbahagi kepada lima golongan mengikut pekerjaan masing-masing. Golongan terpelajar (sarjana) mempunyai darjat paling tinggi. Golongan terpelajar ini dipilih sebagai pegawai kerajaan berdasarkan tahap peperiksaan awam yang mereka lulus. Peperiksaan ini diperkenalkan sejak Dinati Han mempunyai empat tahap peperiksaan iaitu Peperiksaan Bandar, Peperiksaan Wilayah, dan Peperiksaan Istana yang dijalankan oleh maharaja sendiri. Peperiksaan ini bertujuan memilih golongan sarjana yang layak memegang jawatan pegawai dalam perkhidmatan kerajaan. Lulus peperiksaan awam bermakna anak kunci kepada kekayaan dan pangkat rasmi yang penting.
4. Petani ialah golongan kedua. Lebih kurang 80% penduduk China adalah petani yang bertanggungjawab mengeluarkan makanan yang cukup bagi seluruh penduduk China. Merekalah yang menentukan kemampuan di dalam negara yang serba mencukupi itu.
5. Tukang-tukang mahir menduduki golongan ketiga. Ini diikuti oleh golongan saudagar. China mengamalkan dasar tutup pintu yang anti perdagangan. Kegiatan perdagangan dianggap sebagai pekerjaan hina. Golongan yang paling bawah golongannya ialah askar dan orang gaji. Askar terdiri daripada banduan yang dijatuhi hukuman.

Jepun (10m)

1. Pada zaman Tokugawa (1603-1867) hierarki sosial terdiri daripada beberapa kelas iaitu daimyo, samurai, petani, tukang mahir dan saudagar.
2. Maharaja sebagai simbol perpaduan. Kuasa pemerintahan sebenar terletak pada Shogun Tokugawa dengan bantuan daimyo. Daimyo Fudai terdiri daripada ahli keluarga Tokugawa dan sekutu-sekutunya yang membantu Tokugawa menguasai pemerintahan. Mereka dikurniakan tanah di bahagian tengah dan utara Honshu. Daimyo Tozama dengan mengawasi tindak tanduk mereka, melucutkan jawatan kerajaan mereka di Yedo, melarang mereka memasuki istana maharaja di Kyoto.
3. Samurai (kelas panglima) mempunyai kedudukan istimewa dalam masyarakat. Berfungsi memelihara kepentingan daimyo. Kadang kala dikehendaki mempertahankan negara. Mereka tidak dibenarkan berkecimpung dalam bidang pekerjaan yang lain walaupun negara dalam keadaan aman.
4. Dalam kalangan rakyat biasa, petani menduduki tempat yang tertinggi. Petani mengeluarkan beras untuk masyarakat Jepun. Mereka membayar sebahagian besar cukai. Tambahan pula Jepun merupakan negara pertanian.
5. Dibawah petani ialah tukang-tukang mahir yang membuat pedang dan alat-alat lain yang berguna. Mereka diberikan penghormatan kerana memberi sumbangan kepada masyarakat.
6. Kelas pedagang terletak di bawah petani dan tukang mahir. Mereka dipandang rendah dan tidak dibenarkan mobiliti sosial. Keadaan aman mengakibatkan ekonomi berkembang. Pedagang berjaya mengumpul wang dan harta. Mereka berjaya membaiki status dengan mengikat ramai bangsawan melalui hutang.

Kesimpulan (2/3m)

1. Dalam masyarakat feudal China dan Jepun pembahagian golongan dibuat mengikut pekerjaan. Di Jepun setiap golongan tidak dibenarkan menukar pekerjaan mereka. Mobiliti sosial tidak berlaku kerana pekerjaan diwarisi. Namun demikian perkembangan ekonomi pada zaman Tokugawa menyebabkan pedagang semakin berpengaruh.
2. Di China mobiliti sosial dapat berlaku melalui peperiksaan awam. Anak-anak petani yang lulus peperiksaan awam mempunyai peluang dilantik sebagai pegawai kerajaan di peringkat jajahan, wilayah dan istana.

8.Bincangkan dasar tutup pintu (isolasi) negara China dan Jepun pada abad ke - 19.

Pendahuluan (2/3m)
Dasar tutup pintu yang diamalkan oleh China dan Jepun disebabkan oleh beberapa faktor antaranya ekonomi dan politik serta ego akan ketamadunannya.Walau bagaimanapun atas desakan serta tekanan barat negara –negara tersebut terpaksa membuka pintu negaranya melalui hubungan diplomatik/perjanjian atau secara kekerasan.

1. China (10m)

- Kuasa barat yang sering ambil kesempatan untuk campur tangan dalam politik tempatan.
- Agama Kristian mengancam kepercayaan dan budaya masyarakat tempatan.
- China sebagai Middle Kingdom tidak setaraf dengan negara barat. China masih menganggap negaranya masih lagi pusat tamadun dunia. China mampu untuk berdikari dan tidak perlukan barangan dari barat.
- China menganggap perdagangan merupakan satu aktiviti yang hina.

2. Hubungan terhad dengan Barat oleh Kerajaan Mancu .

- Perdagangan hanya boleh dijalankan di pelabuhan Canton sahaja.
- Perdagangan hanya boleh dijalankan melalui Co-Hong ( wakil kerajaan China )

3. 8 Peraturan Perdagangan Kerajaan China.

- Kapal perang asing tidak dibenarkan berlabuh dipelabuhan China. Pedagang asing tidak dibenarkan membawa isteri dan senjata api ke loji . Segala urusan perdagangan mestilah melalui Co-Hong.
- Orang asing tidak di benarkan mengambil pekerja berbangsa China. Orang asing hanya boleh berdagang di Canton pada musim panas sahaja. Pedagang asing tidak dibenarkan menggunakan sungai dengan bebas.
- Orang asing tidak dibenarkan belajar bahasa China.
- Setelah berakhir musim perdagangan,pedagang-pedagang hendaklah berpindah ke Macao.

4. British menghantar utusan untuk menyelesaikan masalah hubungan perdagangan dengan negara China terutamanya Lapan Peraturan Perdagangan.
- British menghantar Amherst,Napier dan Elliot tetapi kesemuanya gagal.
- Kegagalan ini disebabkan utusan British enggan melakukan Kowtow.

Jepun (10m)

1. Dasar Tutup Pintu era pemerintahan Shogun Tokugawa. Disebabkan :
• bimbang campur tangan kuasa barat dalam politik tempatan.
• Agama Kristian mengancam agama dan budaya tempatan.
• Keamanan negara sering terancam disebabkan pergaduhan antara orang barat dan tempatan.
• Jepun mampu untuk menghasilkan keperluan sendiri tanpa bergantung kepada barangan barat.

2. Dasar pemencilan kerajaan Shogun Takugawa.
• Menyekat kemasukan pedagang-pedagang barat.
• Menghalau mubaligh-mubaligh Kristian.
• Tidak membenarkan rakyat Jepun melawat ke luar negara

3. Tindakan negara-negara Barat
• British,Belanda menghantar wakil untuk menyelesaikan dasar isolasi tersebut tetapi gagal.
4. Amerika menghantar utusan yang diketuai oleh Komander Mathew Perry untuk berunding dengan Shogun. Perundingan pada peringkat awalnya menemui kegagalan kerana tentangan yang hebat dari pihak istana.

Kesimpulan (2/3m)

Walaupun China dan Jepun berusaha untuk mempertahankan Dasar Tutup Pintu tetapi menemui kegagalan. Negara China terpaksa menghadapi Perang Candu yang berakhir dengan termetrainya Perjanjian Nanking dan Jepun terpaksa menanda tangani Perjanjian Kanagawa.


9. Jelaskan kesan Perjanjian Nanking (1842) di China dan Perjanjian Bowring (1855) di Thailand.

Pendahuluan (2/3m)

a. Perjanjian Nanking (1842) dan Perjanjian Bowring (1855) merupakan perjanjian pertama yang ditandatangani oleh China dan Thai dengan kuasa-kuasa Barat.
b. Perjanjian ini telah merintis kepada bermulanya hubungan ke dua-dua negara tersebut dengan kuasa-kuasa Barat secara rasmi dan atas dasar persamaan taraf.

B. Perjanjian Nanking (10m)
1. Politik
a. Perjanjian ini menjadi model kepada China mengadakan perjanjian dengan kuasa-kuasa-kuasa barat yang lain seperti Perancis, Rusia dan Amerika Syarikat.
b. Perubahan dasar luar China daripada dasar Tutup Pintu kepada dasar Buka Pintu.
c. China terpaksa membuka 5 pelabuhannya kepada pedagang-pedagang asing di samping menyerahkan Hong Kong kepada British
d. Kekalahan China dalan perang ini dan keterpaksaannya menerima syarat-syarat Perjanjian Nanking telah menjatuhkan martabat dan maruah China di kaca mata Barat dan masyarakat China sendiri.
e. Masyarakat tempatan China lebih bersemangat untuk terus menentang dan menjatuhkan Dinasti Manchu dengan melancarkan beberapa pemberontakan seperti Pemberontakan Taiping 1851-1864 dan Revolusi 1911.
f. Masyarakat China khususnya golongan terpelajar semakin sedar tentang perlunya negara China melaksanakan pembaharuan sehingga tercetusnya Gerakan Menguatkan Diri dan Reformasi 100 Hari.

2. Ekonomi
a. Tuntutan gantirugi perang sebanyak 21 juta tael oleh Brtish telah menjejaskan dan melemahkan ekonomi China.
b. Pembukaan pelabuhan-pelabuhan China telah menyebabkan kegiatan perdagangan China dengan negara-negara Barat semakin berkembang.
c. Kemasukan barang-barang barat dengan banyaknya menjejaskan barang-barang keluaran tempatan kesan berikutnya banyak industri tempatan terpaksa ditutup.
d. Peranan Cohong sebagai orang tengah telah ditamatkan seterusnya telah menutup sumber pendapatan golongan ini.

3. Sosial
a. Beberapa adat tradisi China telah dihapuskan misalnya amalan kowtow orang Barat kepada Maharaja China.
b. Kemasukan mubaligh menyebabkan agama Kristian semakin berkembang di kalangan orang China dan telah menjejaskan adat resam dan agama Buddha.
c. Masyarakat China khususnya golongan terpelajar semakin terdedah dengan corak pemikiran serta idea-idea Barat.

C. Perjanjian Bowring (10m)
1. Politik
a. Perjanjian ini menjadi model perjanjian Siam negara-negara barat yang lain seperti Perancis, Amerika Syarikat, Jerman dan sebagainya.
b. Berlaku perubahan dasar luar Siam daripada dasar Tutup Pintu kepada Dasar Buka Pintu kepada negara-negara barat.
c. Penghantaran konsul-konsul barat ke Bangkok dan sebaliknya telah mengeratkan hubungan Siam dengan negara-negara Barat.
d. Hubungan erat Siam dengan negara-negara Barat dapat mengelakkan pencerobohan Barat seterusnya dapat mempertahankan kemerdekaan Siam.
e. Pengambilan pakar dan penasihat daripada pelbagai negara barat membantu Rama Mongkut melaksanakan pembaharuan dan permodenan di negara tersebut.

2. Ekonomi
a. Perjanjian Siam dengan kuasa-kuasa Barat telah membuka Siam kepada pedagang barat dan perdagangan antarabangsa.
b. Kemasukan pelabur-pelabur barat membantu mempercepatkan perkembangan ekonomi Siam daripada ekonomi sara diri kepada ekonomi komersial.
c. Berlaku perkembangan pesat dalam sektor padi, tebu dan kayu jati berikutan pembinaan kilang-kilang beras, gula dan papan oleh pemodal-pemodal Barat.
d. Penetapan kadar cukai import dan eksport telah menguntungkan perdagangan antara Siam dengan negara-negara Barat.
e. Kemasukan pemodal Barat dan pengenalan ekonomi moden telah mengurangkan monopoli golongan bangsawan terhadap beberapa sumber ekonomi seperti kayu jati.
f. Perkembangan pelaburan barat juga mengurangkan dan telah menyaingi peranan kaum China dalam ekonomi Siam .

3. Sosial
a. Rama Mongkut memansuhkan beberapa adat resam seperti amalan menghadap raja, perhambaan dan buruh kerah .
b. Sistem pendidikan Barat mula diperkenalkan dan berkembang di Siam .
c. Usaha-usaha meningkatkan taraf hidup rakyat telah dilaksanakan oleh Rama Mongkut dan Rama Chulalongkorn dengan memodenkan sistem perhubungan dan kesihatan dengan bantuan penasihat Barat.


C.Kesimpulan (2/3m)

a. Perjanjian Nanking banyak memberi kesan buruk kepada China kerana selepas perjanjian ini politik dan ekonomi China semakin lemah. Suasana ini diburukkan lagi dengan timbulnya penentangan orang China untuk menjatuhkan kerajaan Manchu.
b. Perjanjian Bowring pula memberi banyak kesan positif kerana ia bukan sahaja mempercepatkan pemodenan Siam tetapi yang lebih penting kedaulatan Siam terus dapat dipertahankan .

10. Bincangkan perubahan pentadbiran yang berlaku di Indonesia dan Myanmar pada pertengahan abad ke -19 akibat kedatangan kuasa barat.

Pengenalan (2/3m)

a. Belanda di Indonesia dan British di Myanmar telah memperkenalkan pelbagai dasar yang mengakibatkan berlakunya perubahan politik, ekonomi dan sosial sama ada secara langsung atau tidak.

Indonesia (10m)

1. Perubahan Politik

a. Seorang Gabenor Jeneral telah dilantik bagi menyusun semula pentadbiran di Pulau Jawa.
b. Selaras dengan itu juga pihak Belanda melantik tiga orang Pesuruhjaya Jeneral.
c. Gabenor Jeneral memegang kuasa tertinggi dan dibantu oleh empat orang konsular. Sebuah Majlis Negara ditubuhkan sebagai badan penasihat dan menjadi Badan Perundangan Kerajaan.
d. Pada 1874, sistem pentadbiran tempatan disusun semula. Proses melatih penduduk tempatan dalam bidang politik dimulakan dengan penubuhan Volksraad.
e. Dewan ini mempunyai ahli seramai 39 orang yang dilantik oleh Raja Belanda. Seramai 19 orang ahli termasuk 10 orang tempatan dipilih.

2. Perubahan Ekonomi

a. Melalui Dasar Liberal , Indonesia dibuka kepada ekonomi laissez-faire. Penglibatan pemodal dan pengusaha swasta memesatkan lagi ekonomi Indonesia.
b. Tanaman kontan yang baru seperti getah, kelapa sawit, kelapa dan koko diperkenalkan. Satu sistem ekonomi yang berlandaskan pertanian estet dan perlombongan telah muncul.
c. Kegiatan ekonomi meluas sehingga ke pulau luar. Ladang-ladang tembakau di Pulau Sumatera dimajukan. Di Bangka dan Biliton, pengeluaran bijih timah sangat maju. Sumatera dan Kalimantan menjadi pengeluar petroleum yang utama.
d. Walau bagaimanapun kemajuan pesat ekonomi Indonesia tidak dinikmati oleh masyarakat tempatan. Golongan kapitalis dan orang Belanda mendapat keuntungan yang berganda.
e. Melalui Dasar Etika , pertanian ladang dan perlombongan di pulau-pulau luar berkembang dengan pesat. Ini disebabkan kerjasama antara kerajaan dan swasta.
f. Aktiviti seperti pembalakan , pertanian baru dan pengairan digalakkan.
g. Pada 1905, Belanda menubuhkan Jabatan Pertanian di Betawi . Belanda meluluskan undang-undang tempatan dan kawalan pengambilan pekerja.
h. Belanda menubuhkan Bank Tunai Desa dan Bank Beras Desa untuk mengelakkan petani dari memajak dan berhutang.
i. Dasar Belanda ini gagal meningkatkan taraf hidup orang Indonesia yang masih di tahap rendah.

3. Sosial

a. Melalui Dasar Liberal sistem sosial tradisional menjadi semakin lemah. Hubungan pertalian kekeluargaan menjadi longgar. Ini kerana ramai orang Indonesia telah berhijrah ke kawasan bandar atau pulau luar dan bekerja sebagai buruh kilang yang bergaji.
b. Kemunculan golongan pertengahan yang kebanyakannya yang terdiri daripada orang Belanda, Indo- Belanda dan sebilangan orang Indonesia.
c. Melalui Dasar Etika , masyakarat majmuk dibahagikan mengikut fungsi ekonomi dan ras. Orang Eropah sebagai pentadbir dan menguasai ekonomi moden . Orang Cina menguasai perniagaan runcit. Masyarakat tempatan masih mengamalkan ekonomi sara diri yang miskin.
d. Belanda mementingkan pendidikan. Lebih banyak sekolah rendah, menengah, teknikal dan universiti dibina. Namun peluang melanjutkan pelajaran tinggi adalah terhad dan hanya menguntungkan Belanda sahaja.
e. Perkembangan pendidikan barat membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia. Lahirnya golongan intelektual Indonesia yang dipengaruhi dengan idea-idea barat seperti demokrasi , liberalisme dan anti penjajahan.

Myanmar (10m)

1. Politik

a. Perubahan dilakukan dalam sistem pentadbiran tempatan. Kuasa diperingkat tempatan tidak lagi kepada individu tertentu tetapi kepada kerajaan British. Ketua Kampung akan bertanggungjawab secara langsung kepada pegawai daerah yang diwujudkan oleh pihak British.
b. Di peringkat pusat, pentadiran diketuai oleh Leftenan Gabenor. Sebuah majlis diwujudkan iaitu Majlis Perundangan yang terdiri daripada pegawai-pegawai kerajaan dan ahli-ahli dipilih untuk membantu Leftenan Gabenor.
c. Pada tahun 1937, Burma dipisahkan dari pentadbiran India dan mempunyai pentadbirannya sendiri.
d. Perlembagaan ini memperuntukkan dua buah dewan iaitu Dewan Senat dan Dewan Perwakilan. Separuh dari ahli Senat dipilih oleh Gabenor dan ahli Dewan Perwakilan dipilih sepenuhnya oleh penduduk Burma.

2. Ekonomi

a. Pada asasnya Burma tidak berminat berdagang dengan negara-negara luar kerana mampu menyediakan segala keperluannya sendiri. Kehidupannya berasaskan ekonomi pertanian sara diri dan menghasilkan keperluan sendiri.
b. Senario ini berubah pada tahun 1941 apabila Burma turut terlibat dalam sistem perdagangan dan pasaran dunia.
c. Aktiviti-aktiviti utama ekonomi :-

1. Beras

a. Burma menjadi pengeksport beras terbesar dunia dengan menyediakan 40% dari jumlah bekalan beras dunia.
b. Arakan dan Tennaserim berkembang pesat sebagai kawasan penanaman padi. Di Tenaserim pengeluaran berjumlah sebanyak 50 % daripada keseluruhan pengeluaran Burma antara tahun 1845-1852.
c. Burma Hilir mempunyai potensi sebagai kawasan penanaman padi kerana faktor tanahnya yang sesuai dan bekalan air yang banyak.
d. British juga telah mengambil beberapa langkah penting seperti memberi tanah percuma kepada petani-petani dan pinjaman kerajaan sebagai modal.
e. Walau bagaimanapun pinjaman yang tidak mencukupi memaksa petani-petani meminjam wang dari cetiar . Selain itu petani juga terpaksa bersaing dengan orang India yang sanggup menyewa tanah petani Burma dengan harga yang tinggi kerana kebiasaan hidup mereka yang menderita dengan cara penghidupan yang rendah. Akibatnya secara beransur-ansur sawah petani Burma terlepas ke tangan cetiar kerana kegagalan menjejaskan hutang mereka atau ke tangan petani-petani India kerana tertarik dengan kesanggupan petani India membayar sewa yang tinggi.
2. Perlombongan

a. British telah memajukan sektor perlombongan di Burma terutama di bahagian Hulu Burma. Burma Oil Company ditubuhkan di Rangoon pada tahun 1886 untuk menjalankan kegiatan perusahaan menggali minyak dan membeli pajakan kerajaan serta persendirian. Syarikat ini mampu mengeksport minyak ke India dan pada 1896 ke Pulau Pinang. Pengeluaran minyak telah bertambah dari 20 juta gelen tahun 1898 kepada 270 juta gelen pada tahun 1923.
b. Perlombongan perak dan emas hitam dijalankan di Namtu , Tungsten di Mawahi diikuti percubaan melombong permata tetapi pada ketika itu tidak berjaya.

3. Pembalakan

a. Kayu jati merupakan bahan eksport yang menduduki tangga kedua selepas minyak.
b. Pada 1856, Jabatan Perhutanan ditubuhkan di bawah seorang Ketua Pemelihara Hutan untuk memastikan pengurusan dan kegiatan mendapatkan sumber-sumber hutan dijalankan dengan sempurna.
c. Pengeluaran balak Myanmar menjelang tahun 1941 ialah 75% daripada pengeluaran dunia dan Syarikat Bombay –Burma Trading Corporation merupakan syarikat yang terbesar.
d. Hasil pengeluaran yang banyak ini telah membantu pula perkembangan perusahaan mengilang papan dan membina kapal.

3.Sosial

a. Pertambahan jumlah penduduk akibat perkembangan ekonomi di Burma Hilir . Ramai petani telah berpindah ke Burma Hilir untuk membuka kawasan penanaman padi. Pertambahan penduduk juga disebabkan kemasukan orang India dan Cina.
b. Ini mewujudkan masyarakat majmuk di mana pengenalan kaum adalah berdasarkan fungsi ekonomi . Orang India tertumpu di bandar dan bekerja sebagai buruh atau ceti, orang Cina menjalankan perniagaan dan perindustrian. Masyarakat tempatan hidup sengsara di kawasan luar bandar dan ramai petani yang kehilangan sawah mereka kerana tidak mampu menjelaskan hutang mereka.
c. Kebudayaan dan keagamaan Myanmar semakin merosot. Sistem pemerintahan British menghapuskan peranan istana sebagai penaung kesusasteraan , seni serta agama Buddha. Ini menyebabkan agama Buddha dan susunan Sangha semakin merosot. Jawatan Thathanabaing tidak diisi langsung.
d. Kepentingan bahasa Burma merosot dan diganti dengan bahasa Inggeris.
e. Penyebaran agama Kristian meluas sehingga ramai orang Burma menganut agama Kristian.
f. Bermulanya pengenalan sistem pendidikan barat. Ramai orang Burma telah menghantar anak mereka ke sekolah tersebut. British membina lebih banyak sekolah menengah aliran Inggeris dan pada 1920, Universiti Rangoon ditubuhkan . Sekolah-sekolah Teknikal dan Maktab Perguruan turut dibina.
g. Berlakunya kemerosotan peranan pendidikan tradisional sami-sami Budha . Orang Burma lebih suka menghantar anak mereka ke sekolah kerajaan yang mengajar mata pelajaran Inggeris.
h. Perkembangan pendidikan barat telah melahirkan golongan intelektual Burma yang kemudiannya membekalkan pemimpin bagi gerakan nasionalisme Burma. Contohnya Persatuan Belia Buddha yang ditubuhkan oleh golongan peguam untuk memulihkan tradisi dan agama Buddha.

Kesimpulan (2/3m)
1. Perubahan yang berlaku di kedua-dua negara agak sama. Masyarakat pribumi di kedua-dua buah negara mengalami nasib yang sama iaitu miskin, tertindas dan ketinggalan.
2. Golongan asing menikmati segala kemudahan yang disediakan.
3. Namun demikian pengenalan pendidikan barat telah melahirkan golongan intelektual yang akan membawa kedua-dua negara ini ke arah kemerdekaan negara masing-masing.
11. Bincangkan gerakan nasionalisme di Thailand dan Myanmar pada awal abad ke-20.

Pendahuluan (2/3m)

Thai merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak dijajah oleh sebarang kuasa Barat kerana kebijaksanaan raja-raja Thai, Kedudukan yang strategik dan beberapa faktor yang lain. Nasionalismenya bukan bersifat anti penjajah, sebaliknya menentang sistem pemerintahan monarki (beraja) mutlak di samping bercorak anti-Cina, ekonomi , kebudayaan dan imperialistik. Manakala pada tahun 1906 segolongan kecil rakyat Burma yang berpendidikan Barat dan mendokong cita-cita reformis. Antara pemimpinnya ialah U May Oung, U Ba Pe, dan Sir Maung Gyee. Keahliannya dari kalangan pelajar sekolah menengah Inggeris dan kakitangan serta pegawai rendah awam. YMBA merupakan pertubuhan politik pertama Burma. Bertujuan menyatukan nilai dan tradisi agama Budha dengan pendidikan Barat

A. Thailand (10m)

1. Dasar pemodenan Mongkut dan Chulalongkorn telah melahirkan masyarakat Thai berpendidikan yang terdedah dengan ideologi politik Barat. Mereka menganggap sistem pemerintahan yang sedia ada sudah tidak sesuai kerana ketinggalan zaman.

2. Pemerintahan Raja Vajiravudh menunjukkan kelemahan;
a. Memerintah secara veto tanpa menghiraukan kabinet menteri
b. Tidak meminati pentadbiran tetapi kesenian dan pementasan
c. Rasuah dan korupsi berleluasa
d. Pembentukan tentera peribadi Skuad Harimau Liar menimbulkan kemarahan anggota tentera Thai
e. Berpihak kepada pihak berikat semasa perang dunia pertama sedangkan Jerman melatih tentera Thai

3. Kelemahan pemerintahan Raja Prajadhipok:
a. Meletakkan 8 daripada 12 kementerian ke tangan kerabat di raja
b. Mengurangkan belanjawan Negara kerana kemelesetan ekonomi- memecat dan memotong gaji kakitangan awam
c. Perselisihan antara Menteri Perang dan Menteri Perdagangan menghakis keyakinan rakyat.

4. Parti Rakyat Thai di bawah pimpinan Pridi Phanomyong dan pihak tentera melancarkan revolusi tanpa menumpahkan darah pada 24 jun 1932. Kerajaan Raja Berperlembagaan didirikan

B. Nasionalisma anti-Cina dan Ekonomi

1. Kerajaan memiliknegara kegiatan perusahan getah, kertas, menapis minyak, keretapi dan elektrik
2. Mengadakan peraturan ekonomi Thai dimonopoli oleh warga Thai
3. Sentimen anti-Cina dalam kegiatan ekonomi, langkah yang diambil:
a. Sekolah dan akhbar cina ditutup
b. Cukai yang tinggi dikenakan kepada syarikat orang Cina dan Eropah
c. Sekatan ke atas kemasukan orang cina
d. Subsidi dan bantuan kepada syarikat Thai

C. Nasionalisma Kebudayaan

1. Selepas Phibun Songram menjadi Perdana Menteri :
a. Pada Jun 1939 nama Siam diubah kepada “Thailand” yang bermaksud “Negara yang bebas”
b. Kedudukan agama Buddha dikukuhkan.
c. Mewajibkan penggunaan bahasa Thai
d. Penubuhan pasukan pemuda militan

D. Nasionalisma imperialistik

1. Selepas 1932 muncul gerakan untuk mendapatkan semula wilayah naungan Thai yang diserahkan kepada British dan Peranchis

2. Kerajaan Phibun bersikap pro Jepun semasa Perang Dunia ke-2, sebagai balasan Jepun mengembalikan wilayah Battambang dan Siemreap(Kampuchea), Kang Tung dan Mongpan (Burma), Laos dan Negeri-negeri Melayu Utara.


Myanmar (10m)

Persatuan Belia Budha (YMBA)

A. Kegiatan YMBA

1. 1916 tumpuan hanya kepada aspek agama, seni dan sastera. 1911 akhbar Thuriya diterbitkan.Pada 1916-19 ahlinya lebih radikal seperti U Thien Maung yang telah menimbulkan isu kasut.

2. Menyokong pengharaman pemakaian kasut di dalam kuil dan YMBA mula terlibat dalam gerakan politik. Pada 1919-1920 menerusi Pembaharuan Montagu- Chelmsford (1919) pemerintah British memperkenalkan system Diarki di India tetapi tidak dilaksanakan di Burma. YMBA menghantar rombongan ke London pada Julai 1919 dan Mei 1920 untuk menuntut pembaharuan perlembagaan yang sama bagi Burma. Tuntutan diterima dan YMBA mendapat sokongan ramai.

3. Pada Disember 1920 menyokong mogok pelajar Universiti Rangoon kerana British menaikkan syarat kelayakan memasuki universiti dan markah lulus ujian.YMBA ternyata memainkan peranan penting memupuk semangat kebangsaan rakyat Burma. 1920 YMBA bersifat lebih radikal lalu mengubah namanya kepada Majlis Am Persatuan-persatuan Budha (GCBA)


B. Golongan Pongyi

1. Golongan Pongyi (sami Budha) menyertai kegiatan politik kerana berlaku kemerosotan pengaruh agama Budha di kalangan orang Burma. Penglibatan mereka juga bertujuan mengembalikan semula pengaruh sami dan ajaran Budha dalam masyarakat. Sehingga 1920 menyokong perjuangan berhubung isu kasut, mogok pelajar Universiti Rangoon dan menyokong GCBA.

2. Bermula 1922 dibawah pimpinan U Ottama perjuangan politik di cantum dengan perjuangan agama.Pada peringkat kampung ada unit-unit politik kecil bergelar ‘wunthanu athin’ berfungsi sebagai pemimpin masyarakat. Pongyi menghasut petani jangan membayar cukai melalui kempen tahun 1924 dan 1926-27

3. Menubuhkan Majlis Am Sangha Sametggi (GCSS) pada 1922. Akhbar Wunthanu diterbitkan bagi menyebar propaganda pongyi. Rusuhan berlaku di Mandalay pada 1924, U Ottama ditangkap dan dipenjarakan sehingga 1927. Pada 1926 U Wisara menghasut petani daripada membayar cukai di daerah Tharawaddy, beliau dipenjarakan dan mati tahun 1928 akibat mogok lapar. Ini menambahkan lagi sikap anti British. Pada 1927 berlaku ketegangan politik di Burma kerana penerbitan akhbar Wunthanu yang menyebar dakyah anti-British.U Ottama ditangkap sekali lagi tahun 1928 dan meninggal dunia dalam tahanan pada 1939. Pada tahun 1930-31 meletusnya pemberontakan Saya San, pongyi menyokong.

4. Pongyi bersama-sama GCBA menentang sistem pemerintahan dua lapis yang diperkenalkan oleh British. Berjaya menghasut rakyat tidak keluar mengundi sebagai protes kepada Suruhanjaya Simon.C. Thakin

1. Kumpulan yang ditubuhkan oleh pelajar–pelajar Universiti Rangoon yang sebahagiannya berfahaman Marxis serta bersifat radikal. Pada 1935 golongan Thakin daripada Dobama Asiayone bergabung dengan Liga Pemuda Burma.

2. Pada 1936 para pelajar membantah tindakan yang dikenakan kepada U Nu dan Aung San yang berani mengecam pihak universiti dan menuntut supaya Akta Universiti 1920 dipinda. Beberapa orang Thakin menubuhkan Persatuan Petani dan Persatuan Buruh. Thakin meraih sokongan pekerja kerana menganjur mogok pekerja pada 1937-1939 . Pada 1939 Thakin bersama-sama Dr. Ba Maw menubuhkan Blok Kebebasan yang besifat radikal. Kerajaan U Pu menangkap beberapa pemimpin Thakin seperti Dr. Ba Maw dan Thakin Aung San.

3. Kerajaan baru pimpinan U Saw berusaha menangkap Aung San tetapi gagal. Thakin membantu Jepun menawan Burma pada Mei 1942 dan menaikkan imejnya. Pada Zaman pendudukan Jepun ditubuhkan Liga Pembebasan Rakyat anti-Fasis (AFPFL) pada 1944 oleh Aung San. Pada 1945 Aung San menjadi Menteri Pertahanan manakala U Nu sebagai Menteri Luar Negeri.

Kesimpulan (2/3m)

Gerakan nasionalisma Thai jelas berbeza berbanding negara Asia lain. Matlamat mereka adalah menentang kuasa mutlak raja bagi membentuk sistem pemerintahan raja berperlembagaan selain bermotifkan ekonomi, budaya, anti-cina dan imperialistik. Di Burma pengaruh golongan Pongyi berkurangan sejak 1920-an tetapi peranan mereka amat besar dalam mempengaruhi rakyat menentang British. Disember 1946 Aung San ke London membincangkan tentang kemerdekaan Burma, Aung San telah mati ditembak pada 1947. U Nu mengambilalih pucuk pimpinan AFPFL dan berjaya mencapai kemerdekaan bagi Burma pada tahun 1948.


12. Terangkan langkah-langkah pembaharuan ekonomi Jepun dan China selepas Perang Dunia Kedua sehingga 1963

Pendahuluan (2/3m)

Selepas Perang Dunia Kedua, Jepun dan China telah menjalankan beberapa langkah pembaharuan ekonomi. Pembaharuan ekonomi ini bertujuan meningkatkan kedudukan ekonomi masyarakat Jepun dan China.

A.Jepun (10m)

a. Sistem ekonomi bercorak Zaibatsu dimansuhkan

1. Satu suruhanjaya dibentuk bagi membubarkan syarikat Zaibatsu
2. Undang-undang anti-monopoli diluluskan untuk mengelak penggabungan semula di kalangan saudagar-saudagar dan golongan peniaga.

b. Pertubuhan buruh digalakkan

1. Corak pertubuhan buruh mengikut corak pertubuhan buruh di Amerika Syarikat
2. Contoh pertubuhan :

* Gabungan Buruh Jepun
* Kongres Kesatuan-kesatuan Perusahaan

c. Kemasukan dan perkembangan pengaruh komunis disekat

1. Mendapat bantuan Amerika Syarikat
2. SCAP menarik balik pengharaman dan sekatan yang dikenakan ke atas Jepun pada tahun 1948
3. Jepun akan dapat berdikari dari segi ekonomi dan ketenteraan dalam menghadapi ancaman komunis.

d. Perdagangan luar negeri diwujudkan semula
1. Menggalakkan penyertaan pengusaha-pengusaha persendirian atau perusahaan tempatan

e. Undang-undang pembaharuan tanah diwujudkan
1. Kerajaan membeli tanah daripada tuan-tuan tanah dan kemudiannya menjualkannya kepada petani-petani. Dengan ini petani dapat mempunyai tanah sendiri dan dapat mengelakkan penindasan daripada tuan-tuan tanah.
Negara China (10m)

a. Rancangan Lima Tahun

1. Pembaharuan tanah dan pengenalan koperasi dititikberatkan
2. Membawa kemajuan ekonomi yang pesat

b. Undang-undang Pembaharuan Pertanian

1. Dilaksanakan pada tahun 1950
2. Bertujuan membebaskan tenaga pengeluaran daripada kongkongan sistem pemilikan tanah cara feudal.

c. Rancangan kolektif

1. Dilaksanakan secara besar-besaran pada tahun 1953
2. Syarikat kerjasama dibentuk menjadi ladang bersama dan kemudiannya menjadi ladang negara

d. Penyusunan pertanian mengikut daerah atau commune

1. Mengumpulkan petani ke dalam commune rakyat

e. Perusahaan dititikberatkan

1. Bertujuan mewujudkan sebuah masyarakat dan negara proletariat
2. Rancangan pembaharuan pertanian diadakan

f. Peranan pemodal persendirian dan pemodal Barat

1. Peraturan dikenakan
2. Menambahkan pendapatan kasar negara
3. Menitikberatkan industri berat dan industri ringanC Kesimpulan (2/3m)

1. Jepun dan China mengambil langkah pembaharuan ekonomi yang pesat dan langkah pembaharuan ekonomi ini bertujuan meningkatkan ekonomi negara .


TAMAT

Tuesday, July 26, 2011

Tema 2 : Transformasi Masyarakat

Tema 2 juga merupakan tema yang penting kepada calon-calon Sejarah STPM. Untuk memahami tema ini calon harus mengaitkan apa yang dipelajari dalam tema 1 (masyarakat tempatan) dengan perubahan yang dibawa oleh British sebagai kesan campurtangan kuasa asing tersebut.

Saya cuba untuk memudahkan calon mempelajari bahagian ini dengan memberi fokus kepada tajuk-tajuk berikut :-

a. Faktor-faktor campurtangan British
b. Perjanjian Pangkor
c. Dasar campurtangan / tidak campurtangan
d. Migrasi / Majmuk
e. Penentangan masyarakat di Perak, Pahang, Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak
f. Sistem Residen, Persekutuan 1896, Desentralisasi
g. Perkembangan pendidikan vernakular

Nota dibawah diharap dapat membantu anda..

Campur tangan British di Tanah Melayu

Campur tangan British dalam hal ehwal negeri-negeri Melayu telah membawa kepada pemindahan kuasa pentadbiran daripada raja-raja Melayu kepada pegawai-pegawai yang dilantik oleh pihak British untuk mentadbir dan menguruskan semua aspek pentadbiran negeri-negeri Melayu kecuali pengurusan agama Islam dan juga adatresam orang-orang Melayu.
Campur tangan ini kemudiannya membawa kepada penjajahan sepenuhnya negeri-negeri Melayu di bawah penguasaan British. Penyerahan kuasa ini dibuat secara rela oleh raja-raja Melayu dengan hanya mendapat janji-janji palsu dan pemberian pencen kecil yang diberikan oleh kerajaan British.

Dasar Tidak Campur Tangan

Pada awalnya, Syarikat India Timur (British East India Company) enggan campur tangan dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu. Ini kerana Syarikat India Timur adalah sebuah badan perniagaan yang hanya meletakkan penekanan kepada mengaut keuntungan melalui perdagangan secara aman damai. Dengan cara ini, Syarikat India Timur berpendapat kemakmuran dapat dikecapi bersama oleh syarikat dan negeri-negeri Melayu.
Campur tangan syarikat dalam hal ehwal politik dan pentadbiran negeri-negeri Melayu boleh membawa kepada penglibatan dalam operasi ketenteraan ataupun peperangan, dan akan melibatkan perbelanjaan besar kepada Syarikat. Syarikat melihat India dan China sebagai kawasan perdagangan yang jauh lebih lumayan, dengan jumlah penduduk yang lebih besar dan tahap nilai perdagangan yang jauh lebih tinggi berbanding dengan negeri-negeri Melayu.
Pembaharuan Piagam Syarikat (Charter) oleh Parlimen Britain dalam tahun 1834 menamatkan monopoli Syarikat India Timur ke atas perdagangan candu dan lain-lain barangan dengan China. Syarikat India Timur kini terpaksa bersaing dengan lain-lain lain-lain pedagang British dan juga pedagang-pedagang dari negara-negara lain untuk membawa barang dagang dari Timur Jauh ke pasaran Eropah. Persaingan ini mengurangkan untung Syarikat India
Timur.

Pertukaran Kerajaan Di Britain
Sir Andrew Clarke

Dalam tahun 1867, Negeri-Negeri Selat dipindahkan daripada penguasaan Syarikat India Timur kepada penguasaan Pejabat Kolonial di London. Dengan ini, Gabenor dan pegawai-pegawai British di Negeri-Negeri Selat bukan lagi menjaga kepentingan Syarikat India Timur di Calcutta tetapi menjaga kepentingan kerajaan British, khususnya Pejabat Kolonial di London.

Sir Andrew Clarke dihantar ke Singapura dalam bulan November 1873 oleh Setiausaha di Pejabat Kolonial, Lord Kimberley (John Wodehouse) untuk menjadi Gabenor Negeri-Negeri Selat. Sir Andrew diarahkan oleh Lord Kimberley untuk mengkaji kemungkinan melantik
penasihat-penasihat British di negeri-negeri Melayu dan mengikhtiarkan supaya keamanan dan kemakmuran dapat dikembalikan ke negeri-negeri Melayu. (“see whether any steps can be
taken to promote the restoration of peace and order to secure protection to trade and commerce” dan “whether it would be advisable to appoint a British officer to reside in any of the states”)

Campur tangan British di Tanah Melayu

Arahan Sir Andrew dikukuhkan lagi apabila Benjamin Disraeli menjadi Perdana Menteri. Disraeli melihat Britain mestilah menunjukkan prestijnya sebagai kuasa terkuat di dunia dan perlu menguatkan penjajahannya di seluruh pelosok dunia. (Disraeli berpegang kepada prinsip beban orang putih (white man’s burden) bahawa Britain wajib membantu membawa tamadun dan peradaban British kepada bahagian-bahagian dunia yang lebih mundur.) Disraeli
juga risaukan kuasa-kuasa asing yang lain bertapak di Tanah Melayu. Peluang Sir Andrew terbentang luas apabila Raja Abdullah menulis surat meminta bantuan British untuk menabalkan dirinya sebagai Sultan Perak.

Pembubaran Syarikat India Timur

Syarikat India Timur dibubarkan secara rasminya pada 1 Januari 1874. Dengan itu, semua perihal penjagaan hal ehwal dan kepentingan British berpindah kepada tanggungjawab oleh Gabenor Negeri-Negeri Selat. Jikalau Syarikat India Timur sebelumnya enggan bertindak mencampuri hal ehwal Negeri-Negeri Melayu, kerajaan Negeri-Negeri Selat lebih mementingkan penjagaan kepentingan British di Tanah Melayu, khususnya untuk menyekat pengaruh
kuasa barat lain seperti Perancis (bertapak dan berkembang di Indo-China) dan Empayar Jerman (merintis mewujudkan kehadiran di Pahang dan Langkawi).

Peranan Bijih Timah

Di Britain, sumber timah tempatan diperolehi daripada lombong timah di daerah Cornwall yang dibuat secara kecil-kecilan sahaja. Penggunaan bahan letupan dalam pertengahan kedua kurun ke-17 melihatkan kaedah penggunaan letupan dikawal dalam proses perlombongan. Dalam kurun ke-18, penggunaan pam berkuasa membolehkan pelombong mengepam keluar air daripada dalam lombong, dan membolehkan pengeluaran bijih di bawah paras air bawah tanah.
Menjelang than 1801, terdapat 75 buah lombong yang dikerjakan di Cornwall dengan bilangan pekerja seramai 16,000 orang. Dalam tahun 1819, dua buah syarikat besar ditubuhkan, Great Consolidated Ltd. and United Ltd. Di bawah pengurusan John Taylor, seorang jurutera perlombongan. Bijih timah dari Cornwall dihantar ke seluruh pelosok dunia. Menjelang tahun 1862, Great Consolidated dan United digabungkan menjadi Clifford Amalgamated Mines. Bilangan lombong di Cornwall meningkat kepada 346 buah lombong dengan 50,000 orang pelombong.

Cornwall mengeluarkan 10,000 ton timah setahun, separuh daripada pengeluaran dunia.
Kebangkitan Industri Mengetin Makanan Kebangkitan industri bijih Timah dijana oleh kebangkitan dalam industri mengetin makanan. Sebelum penggunaan tin, proses yang dipelopori oleh Nicolas Appert (1749-1841) boleh mengawet makanan untuk jangka masa yang
lama menggunakan botol kaca, tetapi kaca itu mudah pecah dan tidak boleh digunakan sekiranya dibawa semasa perjalanan yang lasak seperti ekspedisi tentera.

Dalam tahun 1810, Peter Durand menemui cara mengawet makanan menggunakan bekas diperbuat daripada besi yang disalut dengan timah. Malangnya, kimpalan plumbum yang digunakan untuk memeteri tin boleh mengakibatkan keracunan plumbum sekiranya plumbum dilarutresapkan ke dalam makanan tersebut. Kematian 128 orang dalam pengembaraan diketuai John Franklin ke kawasan Artik dalam tahun 1845 disebabkan oleh keracunan plumbum dan mengakibatkan anggota ekspedisi menjadi gila. Kelemahan ini diatasi dengan menggunakan bahan pateri yang tidak menggunakan plumbum.

John Hall bersama Peter Durand menyempurnakan proses ini dan berjaya mendapatkan kontrak besar membekalkan makanan ditinkan kepada Tentera British dan Tentera Laut DiRaja British. Kejayaan ini meledakkan permintaan untuk timah. Proses mengetin makanan membolehkan makanan disimpan dengan lebih lama, sehingga bertahun-tahun lamanya, tanpa kemudaratan dalam rasa makanan yang ditinkan. Proses mengetin makanan membolehkan pasukan tentera dibekalkan makanan untuk ekspedisi yang lebih lama dan jauh.

Campur tangan British di Tanah Melayu

Dalam tahun 1812, Thomas Kensett mengasaskan pusat mengetin tiram, daging, buah-buahan dan sayuran di New York. Dia mempatenkan teknik baru yang lebih pantas dan efisien di mana proses mengetin boleh disiapkan dalam masa 6 jam sahaja.
Penduduk Britain di zaman Ratu Victoria kini lebih mewah disebabkan faedah yang diperolehi dengan Revolusi Perindustrian dan juga penghantaran balik kekayaan yang diperolehi oleh penjajah British ke atas tanah jajahannya di Asia, Afrika dan Amerika. Rakyat biasa menuntut untuk mendapatkan bekalan makanan yang murah, dengan berkepelbagaian dan berkualiti tinggi, yang sebelumnya hanya dinikmati oleh pihak aristokrat dan lapisan atasan, dan boleh disimpan untuk jangka masa yang lama. Mereka kini tidak perlu ke pasar setiap hari untuk mendapatkan bahan segar.

Permintaan ini menjana kebangkitan syarikat seperti Nestlé, Heinz dan lain-lain dan membolehkan pembekalan barangan berkualiti dan murah kepada kedai-kedai runcit untuk dinikmati oleh rakyat biasa dari semua lapisan masyarakat. Ledakan ini menyebabkan lonjakan permintaan untuk timah yang digunakan untuk proses mengetin makanan dan lain-lain bahan.

Perlombongan Bijih Di Tanah Melayu

Diorama lombong bijih di Muzium Darul Ridzuan
Perlombongan bijih timah bermula sejak tahun 1820 dengan kedatangan imigran dari negeri China ke Perak dan Selangor. Di Selangor, perlombongan bijih bermula dalam tahun 1824, dikendalikan oleh kaum Hakka.

Disebabkan bijih timah di Selangor, Perak dan Negri Sembilan didapati dalam bentuk bijih lanar (alluvial tin), proses perlombongan adalah lebih mudah dan lebih murah berbanding dengan proses perlombongan di Cornwall dan di lain-lain lokasi di Eropah. Ledakan
perlombongan berlaku dalam tahun 1870-an dengan permintaan yang bertambah dari Eropah dan Amerika Syarikat. Britain kini menjadi pembekalan utama timah di pasaran dunia.
Di Pasaran Logam London (London Metal Exchange), harga tin yang dibawa dari Chile dan Tanah Melayu boleh mendapat penetapan dengan cara yang telus dan teratur. Peniaga tahu harga jualan jongkong timah mereka apabila komoditi itu sampai ke London ataupun pelabuhan lain. Perniagaan timah boleh dibuat tanpa melibatkan spekulasi dan risiko. Peningkatan kemudahan tele-komunikasi membolehkan perkhabaran dibuat dengan cepat menggunakan
kawat telegraf. Permintaan untuk timah melonjak dengan permintaan bertambah daripada industri mengetin makanan. Tetapi, kemajuan ini terbantut disebabkan oleh ketidakstabilan politik di Negeri-Negeri Tanah Melayu, di mana peperangan dan perbalahan di kalangan pelombong dan pembesar tempatan menyebabkan bekalan timah tersekat-sekat. Kutipan cukai oleh pembesar-pembesar Melayu juga yang tidak teratur juga merugikan peniaga dan
pedagang Cina dan British.

Pihak Belanda sendiri mempunyai bekalan timah mereka sendiri daripada jajahan mereka di Hindia Barat Belanda (kini Indonesia), khususnya dari Sumatera. Pihak British risau sekiranya pihak Belanda dapat mempastikan bekalan yang berterusan dalam jumlah yang banyak, pasaran logam timah akan berpindah dari London ke Amsterdam. Pihak British tertekan lagi apabila Empayar Jerman mulai menerokai peluang bertapak di Pahang dan Langkawi.

Kekacauan dan ketidakstabilan keadaan politik serta ancaman kuasa luar bertapak di Tanah Melayu membuatkan British mengambil pegangan baru untuk mewujudkan pergerakan awal ("forward movement") di negeri-negeri Tanah Melayu yang membawa kepada pelaksanaan Perjanjian Pangkor dalam tahun 1874.

4. Campur tangan British di Tanah Melayu

Kegiatan Pelanunan
Pergerakan Melanun berleluasa di sepanjang Selat Melaka menyebabkan British mengambil tindakan ketenteraan menentang lanun kerana menyebabkan kerugian besar dalam perdagangan Negeri-Negeri Selat. Sejarawan L.A. Mills dalam tulisannya tahun 1925 mengenai aktiviti lanun di Tanah Melayu pada akhir kurun ke-19 meletakkan sebab kemunculan lanun kepada keadaan separa feudal yang wujud di negeri-negeri Tanah Melayu ketika itu. Mills
menyatakan bahawa perbuatan lanun sudah berdarah daging dalam resam orang Melayu di kawasan pantai dan mereka akan menjadi lanun apabila keadaan menguntungkan. Millls membincangkan bagaimana pedagang Melayu bertukar-tukar antara menjadi pedagang dan menjadi lanun mengikut keadaan dan peluang yang ada, seperti mana keadaan yang wujud di Eropah semasa Zaman Pertengahan (Middle Ages). ( Di Sungai Rhine, pembesar-pembesar Jerman di Zaman Pertengahan juga bersikap serupa dan dikenali sebagai “robber barons”)

Kegiatan lanun tidak terhad kepada orang-orang Melayu sahaja. Dalam tahun 1871, lanun berbangsa Cina dari Kuala Selangor menyerang sebuah kapal British dan membunuh 34 orang. Gabenor Negeri-Negeri Selat menghantar kapal perang HMS Rinaldo dan HMS Pluto ke Selangor menuntut Raja Mahdi menyerahkan lanun-lanun itu untuk dibawa ke muka pengadilan. Tuntutan British tidak dipenuhi dan British mendaratkan askar di Kuala Selangor untuk memerangi lanun-lanun tersebut. Pertempuran berlaku, di mana seorang askar British terbunuh dan 6 yang lain cedera. Keesokan harinya, HMS Rinaldo membedil kubu Raja Mahdi di Kuala Selangor.

Sir Andrew Clarke diperintahkan oleh Pejabat Kolonial untuk memerangi lanun secara habis-habisan. Beliau melihat keadaan kacau bilau di negeri-negeri Tanah Melayu sebenarnya membuka peluang untuk pembesar-pembesar tempatan bergiat dalam aktiviti lanun. Dengan demikian, adalah penting untuk British mempunyai kawalan lebih baik ke atas negeri-negeri Melayu supaya kegiatan lanun dapat dibanteras.

Di Perak umpamanya, lanun-lanun mengambil perlindungan di dalam hutan bakau dan paya serta di dalam gua-gua di sekitar kawasan Dinding. Perlindungan yang diberikan pembesar tempatan tidak membolehkan pihak British memerangi mereka untuk dibanteras habis-habisan.
Selepas tamatnya Perang Kelang, lanun-lanun di pantai Selangor tetap meneruskan keganasan mereka. Kegiatan pelanunan ini memberi kesempatan kepada Sir Andrew Clarke yang baru menyelesaikan campur tangan di Perak untuk bertindak di Selangor. Pada 16 November 1873, sekumpulan lanun yang disokong oleh putera-putera Sultan Abdul Samad telah menyerang sebuah kapal dagangan Melaka berhampiran dengan Sungai Jugra. 8 orang daripada 9 orang anak kapal yang merupakan rakyat British dibunuh. British berjaya menangkap 9 orang Melayu Selangor yang disyaki terlibat dalam kejadian itu. Sir Andrew Clarke memaksa Sultan Abdul Samad mengadakan perbicaraan ke atas lanun-lanun berkenaan pada bulan Februari 1874. Lanun-lanun itu didapati bersalah dan dikenakan hukuman mati.

Ketidakstabilan Keadaan Politik Negeri Perak
Perang Larut Di Perak

Hasrat British menguasai bekalan timah dari negeri-negeri Melayu diganggu oleh perbalahan dan kekacauan melibatkan pembesar-pembesar negeri dan juga serangan lanun di Selat Melaka. Sebelum tahun 1861, pembekalan timah daripada daerah Larut berjalan baik. Walaupun Orang Kaya Menteri Paduka Tuan Ngah Ibrahim mengenakan cukai ke atas hasil timah, pulangan lumayan yang diperolehi oleh British menidakkan sedikit kesusahan disebabkan oleh kenaan cukai tersebut.

Dalam tahun 1861, bekalan timah daripada Larut terganggu disebabkan oleh tercetusnya Perang Larut yang pertama,yang berpunca daripada pergaduhan mengenai laluan air ke kawasan perlombongan. Sumber air penting untuk proses perlombongan bijih timah kerana kaedah perlombongan palong digunakan. Kerana tidak puas hati, kumpulan Ghee Hin di Klian Baru diserang oleh kumpulan Hai San di Klian Pauh.


5. Campur tangan British di Tanah Melayu

Gangguan bekalan timah menyebabkan pedagang Cina di Pulau Pinang, yang membuat pelaburan besar di dalam industri perlombongan bijih membuat aduan kepada Gabenor Negeri-Negeri Selat supaya mengambil tindakan memulihkan keadaan. Disebabkan tekanan daripada peniaga-peniaga di Pulau Pinang, Gabenor Negeri-Negeri Selat Kolonel Cavenagh masuk campur dan akhirnya memaksa Ngah Ibrahim bertindak menenangkan keadaan. Ngah Ibrahim, bagi pihak Sultan Perak, dipaksa membayar $17,447 sebagai ganti rugi kepada kumpulan Ghee Hin.
Keadaan tegang bagaikan retak menunggu belah. Masalah yang paling kecil akan mencetuskan perbalahan besar.

Selang 4 tahun kemudian, Perang Larut kedua meletus berpunca daripada pergaduhan semasa permainan judi melibatkan kumpulan ahli-ahli kongsi gelap. Kumpulan Hai San menawan 14 orang ahli Kumpulan Ghee Hin sebagai tebusan, dan akhirnya membunuh 13 orang daripada mereka. Tebusan terakhir berjaya melepaskan diri dan memberitahu kejadian kepada kumpulannya. Kumpulan Ghee Hin membalas dendam dan menyerang perkampungan Hai San, dan membakar bangunan di dalam kampung itu dan membunuh 40 orang penduduk.Sekali lagi, bekalan bijih terganggu. Perbalahan merebak sehingga ke Seberang Perai dan Pulau Pinang, dan
kumpulan kongsi gelap selain Kumpulan Ghee Hin dan Kumpulan Hai San turut terlibat.

Siasatan yang dijalankan pentadbir British mendapati kedua-dua Kumpulan Ghee Hin dan Kumpulan Hai San bersalah kerana mengganggu keamanan Pulau Pinang dan masing-masing dikenakan denda $5,000 dan beberapa pemimpin mereka di buang negeri. Buat seketika, bekalan timah diteruskan. Tetapi pihak British mulai risau mengenai perbalahan-perbalahan
yang mengganggu bekalan timah mereka.

Kerisauan British membuat Ngah Ibrahim mengambil tindakan proaktif dengan mengambil Kapten Tristam Speedy sebagai Setiausaha (Pentadbir) di Larut, khususnya untuk memodenkan sistem pentadbiran di Larut dan meningkatkan keselamatan dan keamanan. Untuk tujuan ini, Kapten Tristam Speedy membawa 110 orang askar Sepoi Sikh dari Punjab ke Perak untuk menggantikan 40 orang Polis Melayu di bawah pengajian Ngah Ibrahim. Tetapi, usaha Ngah Ibrahim menjadi sia-sia apabila Perang Larut Ketiga meletus dalam tahun 1872, kali ini berpunca daripada tertangkapnya seorang ketua kumpulan Ghee Sin di pangkuan isteri anak saudara pemimpin Hai San.

Perang Larut Ketiga tahun 1872 memberi kesan buruk kerana melibatkan pembesar Melayu negeri Perak yang berpihak kepada kumpulan yang berbalah. Ngah Ibrahim menyokong kumpulan Hai San sementara Raja Abdullah menyokong kumpulan Ghee Hin. Pada satu ketika, kumpulan Hai San terpaksa berundur daripada Klian Pauh, tetapi dapat menduduki semula Klian Pauh setelah mendapatkan bantuan Ngah Ibrahim.

Perebutan Kuasa Di Kalangan Pembesar Melayu

Kemangkatan Sultan Ali dalam tahun 1871 diikuti dengan perebutan kuasa di kalangan pembesar Melayu, iaitu Raja Ismail, Raja Yusof dan Raja Abdullah. Raja Abdullah tidak menghadiri majlis pengkebumian Al-marhum Sultan Ali dan menimbulkan kemarahan pembesar-pembesar Perak. Akibatnya, segolongan besar pembesar negri bersama-sama Menteri Larut menabalkan Raja Ismail sebagai Sultan. Pembesar negeri di selatan Perak memberikan
sokongan kepada Raja Ismail dan menabalkannya sebagai Sultan.

Pertabalan ini ditentang oleh Raja Abdullah, tetapi Raja Abdullah tidak mempunyai tapak untuk berkuasa. Untuk mendapatkan sokongan dan pengaruh, Raja Abdullah memberikan sokongan kepada kumpulan Ghee Hin dengan harapan sekiranya mereka menang dalam perbalahan mereka dengan kumpulan Hai San, kedudukan Ngah Ibrahim akan terhakis dan kedudukan Raja Abdullah sendiri akan teguh, membolehkan ia mencabar pertabalan Sultan Ismail sebagai Sultan Perak.
Raja Abdullah juga cuba mendapatkan sokongan daripada pedagang British bernama W.H.M. Read yang menjadi rakan perniagaannya. Kepada Read, Raja Abdullah menyatakan kesediaannya untuk menerima penasihat British sekiranya beliau ditabalkan sebagai Sultan Perak. Tetapi gabenor Negeri-Negeri Selat tidak bertindak kerana hendak memberikan peluang kepada Ngah Ibrahim untuk menyelesaikan masalah Perang Larut tanpa dibantu pihak British.

(Sir Harry Ord bersahabat dengan Ngah Ibrahim). Akhirnya, askar Sepoi di bawah pimpinan Kapten Tristam Speedy berjaya membantu Ngah Ibrahim mengembalikan penguasaan pihak Hai San ke atas Klian Pauh. Dengan kekalahan itu, kumpulan Ghee Hin tidak berupaya membantu Raja Abdullah dalam usahanya menabalkan diri sebagai Sultan.


6. Campur tangan British di Tanah Melayu
Perang Larut Keempat

Perang Larut Keempat meletus dalam tahun 1873, kurang setahun selepas berakhirnya Perang Larut Ketiga. Selepas Kumpulan Hai San dengan bantuan Ngah Ibrahim menguasai semula kawasan lombong di Klian Pauh, Kumpulan Ghee Hin yang disokong oeh Raja Abdullah menyerang balas dengan pejuang dan senjata yang dibawa dari Singapura dan China.
Harta benda milik Ngah Ibrahim juga turut dimusnahkan dan penduduk Melayu dibunuh dan harta benda mereka dimusnahkan. Kekacauan merebak ke daerah Krian, Pulau Pangkor dan Dinding. Pembesar Melayu yang sebelum itu menyebelahi kumpulan Cina yang berbalah terperanjat melihat huru hara akibat perbalahan antara dua Kumpulan Cina tersebut. Kemusnahan yang dibawa oleh 40,000 orang Cina yang berbalah membawa padah besar kepada
negeri Perak.

Peniaga di Pulau Pinang sekali lagi melihat pelaburan mereka hancur lebur akibat perbalahan dan sekali lagi meminta Gabenor Negeri-Negeri Selat mengambil tindakan memulihkan keamanan di Perak agar perniagaan mereka tidak kerugian Pada 30 Disember 1873, Raja Abdullah mengutuskan sepucuk surat kepada Gabenor Negeri-Negeri Selat meminta
bantuan British untuk menghantar "seorang yang cukup berwibawa untuk membolehkan kewujudan satu sistemkerajaan yang baik di Negeri Perak". William Pickering dihantar ke Larut untuk merundingkan keamanan dengan kaum Cina yang berbalah dan untuk menerima penyelesaian dan timbang tara British. Sementara itu Frank Swettenham (yang fasih berbahasa Melayu dan boleh menulis Jawi) dihantar untuk memujuk pembesar-pembesar Melayu menghadiri perjumpaan di Pulau Pangkor.


Perjanjian Pangkor
Surat daripada Raja Abdullah meminta bantuan British untuk membolehkan dia dilantik menjadi Sultan Perak digunakan sebagai pemunca oleh Sir Andrew Clarke untuk mencampuri hal ehwal negeri-negeri Melayu. Dia menghantar William Pickering, seorang pegawai tinggi yang dilantik menjadi Pelindung orang-orang China (Protector) di Singapura untuk memujuk pihak-pihak yang bertelagah dalam Perang Larut untuk menerima timbang tara British. Frank Swettenham pula dihantar untuk memujuk pembesar-pembesar Melayu untuk hadir di meja
Perundingan untuk mencari penyelesaian perubatan kuasa di Perak.

Perjanjian Pangkor ditandatangan pada 20 Januari 1874 di atas sebuah kapal berkuasa wap yang dahulunya HMS Pluto tetapi kini dikenali sebagai Kapal Kolonial Pluto (Colonial Steamer Pluto). Pada hari berkenaan, pihak British memeterai dua perjanjian
a) Perjanjian Pangkor di antara pihak British dengan pembesar-pembesar Melayu b) Persetujuan Cina (Chinese Engagement) di antara pihak British dan 26 orang pemimpin kumpulan Ghee Hin, Kumpulan Hai San dan lain-lain kumpulan Cina yang terlibat dalam Perang Larut.


Persetujuan Cina
• 26 orang pemimpin-pemimpin Cina yang mewakili kumpulan Ghee Hin, Kumpulan Hai San dan
kumpulan-kumpulan lain yang terlibat dengan Perang Larut bersetuju menerima timbang tara British.

• Kumpulan terlibat juga bersetuju untuk melucutkan senjata yang sebelumnya dipasang di kapal-kapal mereka, memusnahkan kubu-kubu pertahanan mereka, bertukar-tukar tawanan perang dan bersetuju untuk tidak melanggar persetujuan berdamai.

• Kumpulan-kumpulan terlibat bersetuju menandatangani satu surat persetujuan untuk berhenti berbalah.

•Mana-mana pihak yang melanggar persetujuan berdamai akan dikenakan denda $50,000.
Persetujuan Cina ini membolehkan British menubuhkan satu jawatankuasa timbang tara untuk menyelesaikan masalah kawasan perlombongan yang bertindih di antara kumpulan Ghee Hin dan Hai San. Kedamaian yang dicapai membolehkan kaum Cina kembali kepada aktiviti perlombongan dengan tujuan mengaut keuntungan. Klian Pauh diserahkan kepada kumpulan Hai San, dan kemudiannya ditukarkan nama menjadi Taiping. Kumpulan Ghee Hin mendapat kawasan Klian baru dan kemudiannya dikenali sebagai Kamunting.

Persetujuan ini berjaya menamatkan perbalahan yang membawa kepada gangguan bekalan timah. Walaupun aktiviti (dan persaingan) kongsi gelap berterusan, mereka tidak lagi bertelagah secara terbuka.

Perjanjian Pangkor
Perjanjian Pangkor ditandatangan oleh Pihak British dengan Sultan Abdullah, Sultan Perak.
• Perjanjian Larut memberikan pengiktirafan kepada Raja Abdullah sebagai Sultan Perak, bagi menggantikan Sultan Ismail.
• Sultan Ismail yang dilucutkan gelaran Sultan diberikan gelaran Sultan Muda dan diberikan pencen bulanan $1,000 dan diberikan satu kawasan jajahan baginya.
• Ngah Ibrahim kekal menjadi Orang Kaya Menteri Paduka Tuan dan berkuasa ke atas Jajahan Larut, tetapi kuasanya disekat dan tidak bebas seperti sebelumnya. Pihak British akan melantik Penolong Residen untuk membantu beliau mentadbir jajahan Larut.
• Pihak British akan melantik seorang Residen untuk menasihati Sultan dalam semua aspek pentadbiran negeri kecuali perihal agama Islam dan adat resam Melayu. Bayaran gaji Residen akan dibiayai oleh Sultan Perak, dan nasihat Residen mesti diperolehi dan diikuti oleh Sultan dalam semua perkara pentadbiran negeri kecuali perihal agama Islam dan adat resam Melayu. Sultan akan menyediakan sebuah tempat tinggal kepada Residen.
• Kutipan Cukai tidak lagi boleh dibuat oleh pembesar-pembesar Melayu tempatan. Residen British akan bertanggungjawab untuk mengutip dan mengawal semua kutipan cukai dan perbelanjaan wang cukai - that the collection and control of all resources and the general administration of the state should be regulated under the advice of the Resident. (W. G. Maxwell and W. S. Gibson, Treaties and Engagement Affecting the Malay States and Borneo (London, 1924)
• Oleh kerana pembesar-pembesar Melayu tidak lagi boleh membuat kutipan cukai, mereka akan diberikan pencen bulanan oleh kerajaan negeri.
• Wilayah Dinding diserahkan kepada pentadbiran oleh pihak British dan menjadi wilayah takluk Negeri-negeri Selat. Dinding diambil alih oleh pihak British kerana mahu menyelesaikan masalah lanun yang mengambil perlindungan di dalam hutan bakau dan gua-gua di sekitar kawasan Dinding.


Kesan Perjanjian Pangkor
Pembesar-pembesar Melayu sebenarnya terperangkap dengan Perjanjian Pangkor. Mereka tidak dapat melihat kesan yang akan mengikuti terma yang dituntut oleh pihak British ke atas Sultan Perak (dan ke atas pembesar-pembesar Melayu). Sultan Perak dan pembesar-pembesar Melayu tidak memahami bahawa perjanjian ini akan meluputkan kuasa Sultan dan pembesar-pembesar Melayu. Sultan Abdullah salah faham mengenai terma utama Perjanjian Pangkor mengenai perlantikan seorang Residen. Sultan Abdullah memikirkan bahawa Residen British hanya berkuasa memberikan nasihat kepada Sultan dan bahawa boleh Sultan mengetepikan nasihat yang diberikan oleh Residen. Punca salah faham adalah dalam penterjemahan Artikel VI Perjanjian di antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu.

Article VI (Bahasa Inggeris)
That the Sultan receive and provide a suitable residence for a British Officer to be called Resident, who shall be accredited to his Court and whose advice must be asked and acted upon on all questions other than those touching Malay Religion and Custom.
Artikel VI (mengikut fahaman Sultan Abdullah)
Sultan akan menerima dan menyediakan satu tempat tinggal yang bersesuaian untuk seorang Pegawai … yang diberikan gelaran Residen British. Sultan Perak diperlukan merujuk kepada beliau di dalam semua perkara dan pentadbiran negeri Perak dan dia (Residen British) tidak boleh masuk campur dalam hal-hal berkaitan agama Islam dan adat Melayu.


8. Campur tangan British di Tanah Melayu

Walaupun pada asalnya Sultan Abdullah berfahaman bahawa Residen British hanya berkuasa memberikan nasihat sahaja kepada Sultan, tanggapan itu nyata salah apabila Residen British menjadi pentadbir sebentar negeri Perak.

(Khong Kim Hoong, Merdeka! British Rule and the Struggle for Independence in Malaya 1945-1957, SIRD, 1984)

Sultan Ismail tidak menerima syarat-syarat Perjanjian Pangkor, khususnya perlantikan beliau sebagai Sultan Muda dengan berikan pencen dan kawasan kecil sebagai jajahan warisan keluarganya. Perjanjian ini juga mengikiskan kuasa autonomi yang diberikan kepada Ngah Ibrahim sebagai Menteri Larut dengan perlantikan Kapten Tristam Speedy sebagai Penolong Residen khusus untuk Larut.

Sir Andrew Clarke dilihat sebagai melebihi mandat kuasa yang diberikan kepadanya. Sir Peter Benson Maxwell mengkritik tindakan British dalam tulisannya Our Malayan Conquest. Sir Andrew mempertahankan tindakannya dengan alasan Ia perlu dilakukan untuk menjamin keamanan di Tanah Melayu dan menjaga kepentingan British. Sir Andrew juga mendapat sokongan padu daripada kerajaan British di London dan juga daripada kumpulan pedagang-pedagang di Negeri-Negeri Selat.

Kepentingan Perjanjian Pangkor
Perjanjian Pangkor membuka jalan untuk campur tangan British di Tanah Melayu dengan menggunakan Sistem Residen bagi membolehkan pemerintahan British. Sistem Residen memberikan gambaran bahawa pembesar-pembesar Melayu masih memegang kuasa pemerintahan, pada hal kuasa pemerintahan sebenarnya berpindah kepada Residen.

Sistem Residen sebenarnya adalah sistem pemerintahan secara tidak langsung yang membolehkan British bertapak di Negeri-Negeri Tanah Melayu. Walaupun Sultan masih menjadi ketua negeri, dia tidak lagi menjadi ketua kerajaan. Kini kuasanya dihadkan kepada perkara-perkara berkaitan agama dan adat resam Melayu sahaja. Sultan wajib menerima nasihat di dalam semua perkara pentadbiran dan pengurusan kerajaan, dan dengan itu nasihat yang diberikan sebenarnya adalah arahan yang perlu dipatuhi oleh Sultan berkenaan.
Sistem Residen yang dilaksanakan adalah halus tetapi berkesan. Ia digunakan sebagai model untuk membolehkan campur tangan British di negeri-negeri Melayu terutamanya di Selangor, Negri Sembilan dan Pahang.


Campur Tangan British Di Negeri Sembilan

-Perlantikan Tengku Antah sebagai Yam Tuan Besar oleh penduduk Terachi,Gunung Pasir Hulu Muar dan Jempol tidak di iktiraf oleh Datuk Kelana. -Tenku Antah tidak diiktiraf Datuk Kelana sebagai pemerintah Sungai Ujong.

-Tenku Antah juga tidak diiktiraf residen Inggeris di Sungai Ujong. -1875,Datuk Kelana dibantu Inggeris menuntut Terachi,Tenku Antah ditewaskan. -1876,Tenku Antah diiktiraf Yam Tuan Besar Seri Menanti.


Sebab-Sebab Campur Tangan British

British mencampuri hal ehwal negeri-negeri Melayu di atas dorongan ekonomi. Pihak British perlukan keamanan dan kemakmuran di Tanah Melayu khususnya dan di Selat Melaka amnya, untuk mempastikan perdagangan mereka berkembang dengan pantas. Selat Melaka mula menjadi laluan penting dengan peningkatan jumlah dagangan antara negeri China dengan Eropah dan negeri China dengan India.

Ancaman Lanun akan menyebabkan kapal memesongkan laluan ke Selat Sunda, dan akan menaikkan Batavia (Jakarta) sebagai pelabuhan dan akan menjatuhkan kepentingan Pulau Pinang dan Singapura. Perbalahan dan peperangan di kawasan-kawasan lombong sekiranya tidak dikawal akan menjejaskan bekalan timah dan membolehkan Belanda di Sumatera dan Perancis di Indo-China untuk memberikan bekalan alternatif. Nilai perdagangan British ketika itu di Tanah Melayu bernilai lebih £3 juta setahun, dan kebanyakannya dijana oleh modal yang dikeluarkan oleh pelabur-pelabur British.

Campur tangan dan seterusnya penjajahan British ke atas Tanah Melayu akan membuka pasaran baru kepada barangan keluaran British yang akan membawa kepada kemewahan lebih untuk pengeluar-pengeluar British.


9. Campur tangan British di Tanah Melayu

Dengan kehilangan monopoli perdagangan dengan China, pedagang-pedagang di Negeri-Negeri Selat melihat negeri-negeri Tanah Melayu sebagai peluang pelaburan yang baik dalam industri perlombongan dan pertanian sekiranya keamanan dapat dijamin. Ini hanya dapat dicapai dengan campur tangan British di Tanah Melayu.

Justifikasi Campur Tangan British

Pihak British menekankan bahawa campur tangan mereka di negeri-negeri Tanah Melayu membawa kebaikan kepada rakyat Tanah Melayu dengan membawa keamanan dan sistem pentadbiran yang baik. Menjelang tahun 1883, selepas campur tangan British, negeri-negeri Tanah Melayu menjadi pengeluar terbesar bijih timah di dunia. Menjelang tahun 1900, Tanah Melayu mengeluarkan 55% daripada pengeluaran timah dunia.

Kejayaan ini memberikan justifikasi kepada campur tangan British di negeri-negeri Tanah Melayu.Campur tangan British juga membawa pembangunan kepada Tanah Melayu dengan pesat. Perhubungan kereta api dibina dalam tahun 1885 untuk menghubungkan Port Weld (sekarang ini Kuala Sepetang) dengan Taiping, walaupun sebab utamanya adalah untuk menyenangkan pengeksportan timah dan bukannya untuk manfaat rakyat tempatan.

Perhubungan jalan raya utama di Tanah Melayu dibina untuk menghubungkan bandar-bandar perlombongan seperti Seremban, Kuala Lumpur, Ipoh dan Taiping. Ini jelas menunjukkan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah British sebenarnya adalah untuk memudahkan eksport bijih timah ke Britain, untuk menguatkan kedudukan Britain di mata dunia. Kerajaan colonial British juga membuka sekolah-sekolah untuk melatih anak-anak tempatan bagi pengisian jawatan-jawatan perkeranian di dalam sektor awam dan swasta. Sekolah-sekolah seperti Sekolah King Edward VII Taiping dibuka untuk memberikan pendidikan untuk membolehkan rakyat tempatan memegang jawatan-jawatan rendah di dalam perkhidmatan kerajaan dan swasta, tetapi tidak mementingkan pelajaran di peringkat tertinggi.

Maktab Melayu Kuala Kangsar dibuka untuk membolehkan anak-anak bangsawan Melayu mendapat latihan untuk memegang jawatan-jawatan peringkat pertengahan dalam perkhidmatan kerajaan kolonial British.

Article Sources and Contributors 10
Article Sources and Contributors
Campur tangan British di Tanah Melayu Source: http://ms.wikipedia.org/w/index.php?oldid=1643013 Contributors: Abangmanuk, Arteyu, Aurora, Aviator, Edmundwoods, Jpbarbier,

Khairyjamaluddin, Polar, Putera Luqman Tunku Andre, Yosri, Zamwan, 17 anonymous edits
Image Sources, Licenses and Contributors
Imej:sir andrew clarke.jpg Source: http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Fail:Sir_andrew_clarke.jpg License: Public Domain Contributors: G.R. Lambert
Imej:dio lombong.jpg Source: http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Fail:Dio_lombong.jpg License: unknown Contributors: Abangmanuk, Aurora, Zscout370, 1 anonymous edits
Lesen
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-sa/ 3. 0/

2. British telah mengubah dasar tidak campur tangan kepada campur tangan secara langsung terhadap negeri-negeri Melayu pada akhir abad ke-19 bagi menjaga kepentingan mereka di Tanah Melayu. Bincangkan

Pengenalan

1. Pada akhir abad ke -19, British berusaha untuk campurtangan secara langsung di NNM dengan menggunakan pelbagai alasan antaranya perebutan takhta dan pergaduhan antara kongsi gelap Cina.
2. Setelah berjaya ,British memperkenalkan pelbagai dasar bertujuan mengukuhkan kedudukan mereka contohnya pengenalan Sistem Residen

Isi-isi


1. Keadaan huru-hara yang disebabkan oleh Perang Saudara di negeri-negeri Melayu seperti di Perak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan . Perkembangan tersebut menyebabkan pemodal Eropah mendesak kerajaan British supaya campurtangan untuk memulihkan keamanan. Hal ini akan membantu kegiatan perdagangan berjalan dengan lancar.Malahan masalah di negeri-negeri Melayu yang lain menyebabkan Kerajaan British di London mengarahkan Andrew Clarke terlibat secara langsung bagi menyelesaikan konflik raja-raja Melayu.

2. Di samping itu masalah kongsi gelap Cina antara puak Hai San dan Ghee Hin turut menyumbang ke arah perubahan dasar campur tangan British di Tanah Melayu. Kedua-dua puak seringkali terlibat dalam pergaduhan yang mengakibatkan kegiatan perlombongan bijih timah dan keselamatan terjejas teruk malahan pergaduhan kongsi gelap menyebabkan kemusnahan banyak peralatan di lombong bijih timah.

3. British ingin menguasai sumber mineral yang bernilai untuk pasaran antarabangsa tyang terdapat di Tanah Melayu. Selepas meletusnya Revolusi Perindustrian di Eropah, keperluan terhadap bahan- bahan mentah begitu tinggi bagi menampung kadar permintaan yang semakin meningkat . Britain amat memerlukan bahan mentah khasnya bijih timah dan getah. Olehitu British di Tanah melayu bertindak menguasai sumber-sumber bahan mentah tersebut.

4. Campurtangan British secara langsung di Tanah melayu juga didorong oleh perubahan dalam politik antarabangsa iaitu persaingan antara negara-negara barat untuk meluaskan wilayahnya khasnya di Tanah Melayu. Oleh itu, British bimbang dengan usaha-usaha pihak Eropah yang lain untuk menguasai Tanah Melayu. Pada ketika itu, kuasa-kuasa Eropah yang lain sedang giat mencari kedudukan di Asia Tenggara.

5. Perubahan politik di Britain mempengaruhi dasar mereka berkaitan dengan tanah jajahan. 1874 Parti Konservatif menguasai parlimen England menyebabkan berlaku perubahan dasar luarnya. Andrew Clarke telah didesak supaya menjalankan dasar yang lebih agresif terhadap Tanah Melayu .

6. Di samping itu pihak British membangunkan pelbagai infrastruktur pengangkutan untuk memudahkan perhubungan mereka. Perdagangan anatara timur dengan barat semakin cepat dan singkat. Contohnya pembukaan Terusan Suez yang mampu memendekkan jarak perjalanan. Barangan dagangan dari Tanah Melayu akan mudah diangkut ke Negara Barat.


Kesimpulan


1. Campurtangan British secara langsung di negeri-negeri Melayu telah mengakibatkan sistem politik dan ekonomi tempatan mengalami perubahan yang ketara.Tujuan utama British campurtangan di Tanah Melayu ialah untuk menguasai sumber ekonomi .

2. Walaubagaimanapun campurtangan Barat menimbulkan rasa tidak puas hati penduduk tempatan terutama golongan pemerintah yang kehilangan hak dan kepentingan di Tanah Melayu.


3.Jelaskan situasi politik di negeri Pahang dan Perak yang menyebabkan penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa British pada abad ke-19.

Pengenalan:


1. Oktober 1888, J.P Rodger dilantik sebagai Residen Inggeris pertama di Pahang.. J .P Rodger telah memperkenalkan pelbagai pembaharuan di mana telah menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan penduduk .

2. Hal ini telah membangkitkan semangat menentang Inggeris yang dipimpin oleh Dato Bahaman dan dibantu oleh Tok Gajah serta anaknya Mat Kilau. Di Perak pula, penguasaan British bermula dengan Perjanjian Pangkor 20 Januari 1874 dan perlantikan J.W.W Birch sebagai residen.

3. Birch telah melaksanakan pembaharuan secara drastik dan mengikut corak pentadbiran ala barat yang tidak mendapat kerjasama dan sambutan daripada kerajaan Perak dan para pembesar sehingga menimbulkan penentangan terhadap pemerintahannya.

Isi-isi:

Pahang:


1. British telah menguasai ekonomi Pahang terutama sektor perlombongan yang menjejaskan kepentingan orang Melayu.

2. Sultan Pahang kehilangan pengaruh dan kuasa dalam pemerintahan dengan penubuhan Majlis Mesyuarat Negeri di mana segala keputusan penting dibuat oleh Residen. Contohnya bayaran gantirugi kepada pembesar-pembesar kerana kehilangan hak mengutip cukai.

3. Pengenalan undang-undang berkaitan dengan tanah, sistem kerah, dan penghapusan sistem perhambaan bercanggah dengan sistem tradisional Pahang.

4. Rakyat tidak puas hati dengan kemasukan pelombong-pelombong Eropah dan Cina yang sombong dan bongkak serta tidak menghormati adat istiadat orang Melayu. Contohnya larangan dalam pemakaian keris.

5. Pembesar-pembesar kehilangan hak sebagai pemungut cukai dan pentadbir keadilan yang menyebabkan mereka kehilangan sumber pendapatan dan jawatan yang diwarisi dengan perlantikan pemungut cukai dan majistret Inggeris.

6. Pelbagai jenis cukai diperkenalkan contohnya cukai tanah seperti tanah kampong, tanah paya, tanah dusun dan tanah nipah dengan kadar 40 sen seeker.
7. Sistem lesen dan permit telah diperkenalkan oleh J.P Rodger – rakyat terpaksa mendapatkan lesen untuk memungut hasil hutan dan mencari atap nipah.

Perak:


1. Perjanjian Pangkor tidak dapat meneyelesaikan perebutan takhta kerajaan negeri Perak – Sultan Abdullah yang memerintah telah menggunakan kuasanya secara berleluasa. Kedatangan Birch menyebabkan Sultan Abdullah tidak puas hati. Kerana terpaksa menerima nasihat daripada Kapten Speedy.

2. Birch tidak tahu adat resam orang Melayu, beliau juga tidak tahu berbahasa Melayu. Beliau tidak berusaha bergaul dengan pembesar untuk mendapatkan kerjasama. Sebalikmya beliau menghina Sultan Abdullah. Tindakan Birch membakar rumah Raja Ngah dan Tengku Panglima Besar menjadikan rakyat Perak dan pembesarnya semakin marah.

3. Birch juga bersikap degil dan tidak diplomatik serta tidak pernah mahu berbincang dengan sultan atau pembesar.

4. Birch menambahkan kebencian rakyat dengan menghapuskan amalan perhambaan hutang dan beliau memberikan perlindungan kepada hamba berhutang yang melarikan diri daripada tuan-tuan mereka. Tindakan Birch telah melanggar syarat Perjanjian Pangkor iaitu tidak mencampuri adat resam masyarakat Melayu.

5. Tindakan Birch telah dianggap oleh pembesar dan sultan sebagai mencabar kedaulatan tradisional mereka kerana hak memungut cukai menjadi sumber pendapatan mereka turun temurun.

6. Birch juga bertindak membatalkan pajakan cukai kastam Sultan Abdullah oleh seorang saudagar Cina bernama Lee Cheng Tee - pembatalan ini menyebabkan kerugian di pihak sultan. Tindakan Birch membenarkan Lee membawa minuman keras dan candu ke Perak menambahkan lagi kemarahan Sultan Abdullah.

7. Gabenor NNS Sir William Jervois telah melakukan kesilapan besar dengan memaksa Sultan menyerahkan pentadbiran negeri kepada British kerana ini menambahkan kebencian sultan, pembesar dan rakyat Perak terhadap British.


Kesimpulan:


1. Berlaku beberapa siri peperangan antara rakyat Pahang dengan British kerana timbul perasaan tidak puas hati terhadap perlaksanaan system residen. Bagaimanapun British berjaya mengawal pemberontakan yang berlaku kerana kelemahan susunan pertahanan di pihak rakyat Pahang sendiri.

2. Di Perak pula, kemuncak daripada perasaan benci rakyat terhadap British membawa kepada komplot untuk membunuh Birch yang telah dilaksanakan pada 2 November 1875. Bagaimanapun kejayaan itu tidak kekal lama kerana British telah menghantar sepasukan tentera ke Pasir Salak untuk menamatkan penentangan rakyat Perak.