Monday, April 12, 2010

Panduan Memahami Tema I (Bahagian B)

Salam hormat & salam sejahtera.

Saya pasti anda telah selesai mempelajari tajuk - tajuk dalam tema 1, bahagian B.
Perlu saya tegaskan disini bahawa calon2 wajib memahami dengan terperinci semua tajuk yang terdapat dalam tema satu ini.

Tajuk-tajuknya adalah seperti berikut :
a. Institusi Pemerintahan
b. Hukum Adat & Agama & Kepercayaan
c. Sistem Sosial & Susunlapis masyarakat
d. Sistem Ekonomi

Untuk tajuk 1 (Institusi Pemerintahan) saya mencadangkan agar calon memahami dengan jelas konsep, struktur dan peranan pemerintah yang terdapat di Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Timur.

Pemerintah merujuk kepada Raja, Maharaja. Istilah Raja diguna pakai dikebanyakan negara Asia Tenggara manakala Maharaja digunakan di negara China dan Jepun.

Antara aspek yang perlu diberi perhatian ialah soal perbezaan antara konsep/tugas/kedudukan Raja/Maharaja di negara2 yang berkenaan. Di negara Thai misalnya ia (kedudukan Raja/Maharaja) berbeza dengan Negara China serta Jepun.

Perbezaan2 itu haruslah dirujuk dari segi Kuasa, Kedudukan, Konsep serta Peranan. Maka cuba2lah dapatkan maklumat lanjut mengenainya.. Anda juga di minta merujuk kepada contoh2 soalan STPM....

Jumpa lagi..