Saturday, November 21, 2009

PANDUAN MENGAJAR TEMA 3 (BHG B)

Sejarah STPM
Bahagian B : Tema 3 - Nasionalisme dan Pembentukan Negara Bangsa

Tajuk
Kawasan Kajian

Huraian
Catatan
3.1 Gerakan Kesedaran

3.1.1 Agama(Myanmar & Indonesia)

3.1.2 Bahasa dan Kesusasteraan
(Filipina,Indonesia, India)
3.1.3 Kewartawanan
(Filipina, Indonesia)
3.1.4 Sistem Pendidikan
(Indonesia,Myanmar,Thai)
3.1.5 Golongan Intelektual
(Filipina,Indon,Myanmar,China)
3.1.6 Pengaruh-pengaruh luar


Peranan dan sumbangan

3.1 Persatuan, Kesatuan dan Kelab

3.1.1 Kemunculan dan pertumbuhan

3.1.2 Aliran perjuangan

Sebab penubuhan dan proses

Persamaan dan perbezaan

3.3 Perjuangan Pembebasan dan Kemerdekaan

Pendudukan Jepun dan kesannya

Perjuangan bersenjata

Perjuangan secara berperlembagaan

Menghuraikan kemerdekaanContoh-contoh soalan STPMBil
Soalan

Tahun
1
Bandingkan senario politik antara Burma (Myanmar) dengan Filipina semasa dan selepas pendudukan Jepun.

1998
2
Dengan merujuk kepada perjuangan Persatuan Belia Buddha di Burma (Myanmar) dan Sarekat Islam di Indonesia, huraikan peranan agama dalam kedua-dua pertubuhan ini.

1998
3
Bandingkan perjuangan Mahatma Ghandi dengan perjuangan Mao Tse Tung untuk mewujudkan Order Baru di negara masing-masing.

1998
4
Galurkan tahap-tahap utama peluasan imperialisme Jepun di Tanah Besar Asia dari tahun 1868 hingga tahun 1945 dan kesan imperialisme terhadap pertumbuhan nasionalisme tempatan.

1999
5
Kesan penting politik perkauman di benua kecil India sejak awal abad ke-20 adalah disebabkan kemunculan Pakistan. Bincangkan penyataan ini.

1999
6
Bincangkan konsep neutralisme dan fahaman tidak berpihak di Asia pada zaman dekolonisasi (1946-1955)

1999
7
Jelaskan sebab-sebab kegagalan pemimpin China dan Jepun membangunkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di negara masing-masing sehingga Perang Dunia Kedua.
1999
8
Bincangkan perkembangan-perkembangan di luar Asia Tenggara yang memberi kesan kepada gerakan nasionalisme di Asia Tenggara sebelum tahun 1930-an.

2000
9
Bandingkan pendekatan pemulihan kuasa memerintah antara Maharaja Tung Chih di China dengan Maharaja Meiji di Jepun.
2000


10
Huraikan gerakan anti-Jepun di Filipina dan Burma dari tahun 1942 hingga tahun 1945

2001
11
Bincangkan factor-faktor yang membawa kepada meletusnya Revolusi China pada tahun 1911 dan Revolusi Siam pada tahun 1932
2002


12
Huraikan mengapa peranan dan pengaruh golongan agama dalam gerakan nasionalisme di Myanmar (Burma) dan di Indonesia mengalami kemerosotan selepas pertengahan tahun 1930 –an.

2003
13
Jelaskan mengapa kehadiran Jepun di Asia Tenggara telah membawa gerakan politik yang berbeza di Thailand dan di Myanmar (Burma)
2003


14
Bincangkan perkembangan organisasi gerakan nasionalisme di Vietnam dari tahun 1913 hingga tahun 1931.
2004


15
Huraikan corak perjuangan Dr. Sun Yat Sen dalam Revolusi China pada tahun 1911 dan Mahatma Ghandi dalam gerakan nasionalisme di India sebelum tahun 1941.
200416
Bincangkan peranan golongan intelektual dalam gerakan nasionalisme di Indonesia dan Myanmar dari tahun 1900 hingga 1941
2005


17
Huraikan bagaimana Amerika Syarikat berjaya mengukuhkan fahaman demokrasi dalam pentadbiran Negara Filipina (1935-1946) dan Jepun (1945-1952)

2005
18
Bandingkan perjuangan antara Partai Nasional Indonesia dengan Kongres Kebangsaan India dalam gerakan nasionalisme hingga tahun 1941

2008

No comments:

Post a Comment