Saturday, November 21, 2009

PANDUAN UNTUK MENGAJAR TEMA 1 (BHG B)

Sejarah STPM
Bahagian B : Tema 1 – (Masyarakat Tempatan)

Tajuk
Kawasan Kajian
Huraian
Catatan

1.0 Institusi Pemerintahan

Sistem beraja / Sistem Maharaja

Sistem pembesar / hulubalangAsia Tenggara
Asia Selatan
Asia TimurKonsep, struktur,peranan
Thailand
Myanmar
Vietnam
China
Jepun
1.2 Hukum Adat, peraturan, undang-undang.

Bentuk, peranan dan pelaksanaan
India
China
Jepun, Thai, Myanmar
1.3 Sistem Sosial

1.3.1 Sistem feudal1.3.2 Kepercayaan dan agama


Konsep, struktur, susunlapis masyarakat


Menghuraikan agama Islam, Kristian, Hindu, Buddha, Shinto, Confucius

Thailand
Myanmar
Vietnam
China
Jepun

Indonesia
India
Thailand
Jepun
China
Filipina
1.4 Sistem ekonomi

1.4.1 Sara diri
1.4.2 Komersil

Pertanian, perdagangan, perlombongan

Dasar buka pintu / tutup pintu
Filipina
Indonesia
Thailand
Myanmar
India
Vietnam
China
Jepun

Contoh Soalan STPM

Tahun
Soalan
1999
Bincangkan keadaan ekonomi di Burma dan Vietnam sebelum kedatangan barat.
2001
Huraikan peranan golongan pembesar dalam sistem sosial zaman Tokugawa dan zaman Manchu pada abad ke-19.
2001
Bincangkan dasar pintu tertutup yang diamalkan oleh Thailand dan Vietnam pada abad ke-19.
2002
Terangkan sistem pemerintahan beraja di Thailand dan Myanmar (Burma) sebelum kedatangan barat.
2002
Huraikan struktur masyarakat feudal yang terdapat di negara China dan Jepun sebelum pembukaan kedua-dua negara ini kepada kuasa-kuasa asing.
2002
Huraikan ekonomi komersil di Indonesia dan Thailand selepas kedatangan barat pada abad ke-19.

2003
Huraikan adat yang diamalkan oleh masyarakat China dan Jepun sebelum kedatangan barat.

2003
Huraikan sistem ekonomi tradisional di Thailand dan di Filipina sebelum kedatangan barat.

2004
Jelaskan faktor-faktor yang membantu perkembangan pesat ekonomi komersil di Jepun pada abad ke-19.

2005
“Masyarakat di Asia Tenggara pada awal abad ke-19 berpegang teguh kepada kepercayaan agama.”Bincangkan.

2006

Bandingkan susunlapis masyarakat Vietnam dengan Jepun pada abad ke – 19.

2007
Bandingkan institusi pemerintahan kemaharajaan di China dengan Jepun pada abad ke-19

2008
Huraikan sistem pemerintahan beraja di Thailand dan China sebelum penglibatan kuasa Barat.

2009

No comments:

Post a Comment